fbpx
 • TCM w Polsce
 • Numerologia chińska

  Tradycyjna numerologia chińska w kontekście zdrowia

  Artykuł opracowany przez:
  Agnieszka Barczyńska

  Można by powiedzieć, że egzystencja człowieka jest nierozerwalnie połączona z poszukiwaniem szczęścia i zastanawianiem się nad własnym przeznaczeniem. Od tysięcy lat szukano sposobów na poprawę losu, a odpowiedzi upatrywano w siłach natury. W kulturze chińskiej szczególne znaczenie w odczytywaniu praw rządzących życiem człowieka odgrywają: numerologia i sztuka Feng Shui. Mają one pomóc człowiekowi w poprawie losu poprzez wpływ na trzy naturalne siły, które stanowią trzy rodzaje szczęścia zwane razem San Chai.

  Pierwsza z nich to Tien Chai, czyli Szczęście Niebiańskie. Od niej zależy status materialny, iloraz inteligencji i powodzenie (sława lub jej brak).

  Druga to Ti Chai – Szczęście Ziemskie, które określa miejsce i warunki życia oraz ludzi, jakich spotyka się na swojej drodze.

  Trzecia zwana jest Ren Chai i jest to Szczęście Ludzkie. Stanowi wypadkową działań człowieka wobec Nieba i Ziemi. To też efekt jego intencji oraz poczynań w odniesieniu do obu tych sił.

  Numerologia chińska i Feng Shui

  Sztuka Feng Shui i nauka numerologii nie tylko służą odczytywaniu ładu wszechświata, co umożliwiają dopasowanie się do jego rytmu. Dzięki temu, że bazują na obserwacji przyrody, dają człowiekowi możliwość poznania swojego miejsca we wszechświecie i funkcjonowania wedle ustalonego porządku. To pozwala mu wykorzystać potencjał energetyczny dla własnych korzyści, umożliwiając samopoznanie i samodoskonalenie oraz zapewniając spokój i harmonię. Rozpoznanie numerologiczne pomaga przemienić „koleje losu” w przychylne, czyniąc życie szczęśliwe i długie, a wydarzenia tragiczne, które zdają się nieuchronne – obejść lub przejść łagodnie.

  Numerologia w starożytnych Chinach

  W starożytnych Chinach numerologia była jedną z późnych koncepcji systemu filozoficznego szkoły Yin-Yang (Yinyangjia) zwanej też szkołą wróżbiarzy, bowiem równolegle z nią rozwijała się astrologia. Ówcześni wróżbici (Shi) podobnie jak tamtejsi szamani (Wu) obserwowali świat, w celu zrozumienia różnych zjawisk i ich wzajemnych powiązań. Swoimi praktykami (pierwsi – wróżbiarskimi, drudzy – leczniczymi) starali się je formować. Grupy te wzajemnie się przenikały i wspólnie opracowały bogate formy opisu i interpretacji świata. Trzeba nam wiedzieć, że astrologia i medycyna były ze sobą ścisłe powiązanie, jako że astrologia była matką medycyny w wielu starożytnych krajach.

  Cel chińskiej numerologii

  Celem numerologii w ogóle jest postępowanie w sposób odpowiedni dla danego okresu, którego definiuje pewna mistyczna liczba. Każda nowa dynastia chińska posiadała swoją wyjątkową liczbę, której to przyporządkowano konkretne dźwięki czy kolory. Symbole liczbowe widniały na emblematach, wyjaśniały zjawiska i prognozowały wydarzenia. A wszystko po to, aby poprawić przepływ energii chi w ciele i w przestrzeni, bo tylko wtedy mogły istnieć w harmonii. Ona obrazowała moc stwórczą wszechświata, żywotność natury i stanowiła o zdrowiu istnienia, zdrowie zaś warunkowało jakość życia. Dlatego też numerologia w kulturze chińskiej stała się sposobem na życie.

  Koncepcja filozoficzna, której podlega numerologia, dotyczyła związku życia i losu człowieka z miejscem, i czasem jego przebywania na ziemi oraz warunków środowiskowych, w jakich dane mu było żyć. Według dawnych filozofów chińskich powinnością człowieka było maksymalne wykorzystanie dobroczynnych wpływów, jakie niosły ze sobą naturalne siły San Chai i energie, które wspólnie wytworzyły.

  Od wpływów nieba i ziemi zależna była również jakość życia pozagrobowego. Stąd też znaczenie miejsca i czasu podczas budowy domów, pałaców oraz świątyń, ołtarzy czy grobowców. Każde wręcz przedsięwzięcie wymagało skrupulatnego wyliczenia i jeżeli było ono zgodne z uniwersalnym prawem tao, zapewniało swobodny przepływ energii chi oraz równowagę sił yin i yang – rozpoczynano działanie.

  Chińczycy spostrzegli, że świat opiera się na liczbach i podlega matematycznym kalkulacjom. Dzięki temu stanowi logiczną i uporządkowaną całość. Jako że liczby mają swoją unikalną energię, taki też wpływ wywierają na otaczającą nas przestrzeń. Energia oddziałuje na wszystko, nawet na osobowość i zachowanie człowieka . Wpływa na jego samopoczucie, a w związku z tym też na zdrowie i długość życia.

  Numerologia a rola człowieka

  Numerologia stała się dla chińczyków nie tylko sposobem na życie, bo jakkolwiek zmieniały się czasy i styl, to pragnienia i problemy nadal pozostały takie same. Numerologia pokazuje, że istotna jest aktywność człowieka w budowaniu własnej pomyślności, aby „droga losu” nie była zbiegiem przypadkowych okoliczności, a przemyślanym i wypracowanym działaniem, podejmowanym na zasadach wszechświata. Jest więc zarówno sztuką, nauką, jak i doświadczeniem popartym określonymi umiejętnościami. Może też być drogowskazem do życia w harmonii i szczęściu, stanowi bowiem zbiór znaków oraz informacji zapewniających przychylność opatrzności. Jest to jednak system podlegający wnikliwej analizie i procesom, które nie powinno się upraszczać czy zniekształcać, gdyż w przeciwnym razie stanie się maszynerią zabobonów oraz dziwacznych praktyk. Choć zawiera zasady, których należy przestrzegać, to równie ważna w jej opracowaniu jest rola intuicji. Dlatego nie jest ona zbiorem skostniałych reguł czy hermetyczną wiedzą, lecz prawdziwą i trudną sztuką przywracania porządku. Mając solidny trzon pod postacią tysięcy lat doświadczeń, wciąż podlegała przeobrażeniom, wynikającym z obserwacji kolejnych filozofów i jej praktyków. Pomimo a raczej dlatego, iż dotyczy duchowej sfery człowieka, należy ją traktować z powagą. Jest ona jednym z pomostów łączących świat niematerialny z materialnym, wewnętrzny z zewnętrznym i stanowi optymalną równowagę pomiędzy człowiekiem a otaczającą go przestrzenią. Można nie wierzyć w moc jej działania, jednak nie sposób pominąć faktu, że jej tysiącletnia tradycja zachowała się do dzisiaj i nadal cieszy się dużym zainteresowaniem. Skoro tak jest, oznacza to jedno – działa i przynosi korzyści.

  Dla zapoznania się z początkami chińskiej numerologii, jej zachodnich form i znaczenia określonych cyfr drogi życia w kontekście powodzenia, a przede wszystkim zdrowia, zapraszam do serii artykułów, które będą ukazywały się cyklicznie na bloku.

  Autorzy

  Agnieszka Barczyńska Dyplomowana naturopatka - absolwentka Studium Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowia we Wrocławiu. Interesuje się Tradycyjną Medycyną Chińską, medycyną energetyczną i wpływem emocji na stan zdrowia oraz psychofizyczne funkcjonowanie człowieka. Od niedawna jest terapeutką Kodu Emocji wg. dr Bradleya Nelsona. Pasjonuje się zdrowiem i prawidłowym odżywianiem oraz numerologią, psychologią i parapsychologią.

  Najciekawszy newsletter o Medycynie Chińskiej!

  • Dołącz do grona naszych czytelników.
  • Śledź nasze artykuły, filmy i polecane akcesoria TCM.

  Horoskop Chiński - Twój charakter i przyszłość według tradycyjnej mądrości Wchodu

  książka, Horoskop Chiński

  Możesz znać nas z