fbpx
 • TCM w Polsce
 • diagnoza z pulsu

  Diagnoza z plusu w Medycynie Chińskiej

  Diagnostyka z pulsu i diagnostyka z języka stanowią zasadnicze elementy badania pacjenta przez terapeutę Medycyny Chińskiej zarówno w przypadku zastosowania akupunktury, jak i ziołolecznictwa. Bez tych dwóch elementów diagnozy nie jest się w stanie określić z jakim syndromem chorobowym mamy do czynienia, a co za tym idzie nie jesteśmy w stanie podjąć odpowiednich środków leczenia. Badanie pulsu to trudna sztuka, która wymaga dużo ćwiczeń, tutaj chcieliśmy jednak przybliżyć ogólne jej założenia.

  Cztery filary diagnozy w Medycynie Chińskiej

  W Medycynie Chińskiej, diagnoza odgrywa fundamentalną rolę. Diagnoza ma nie tylko pozwolić odkryć jaka choroba lub dolegliwość dręczy pacjenta, ale także jaka jest jej pierwotna przyczyna, którą nazywa się „korzeniem choroby”. W Medycynie Chińskiej rozróżnia się cztery filary diagnozy:

  • diagnoza z dotyku (w tym diagnoza z pulsu)
  • diagnoza z obserwacji (w tym diagnoza z języka)
  • diagnoza ze słuchu i węchu
  • diagnoza z wywiadu

  Historia badania pulsu

  Pierwsze wzmianki o badaniu pulsu można znaleźć już w sztandarowym dziele traktującym o Tradycyjnej Medycynie Chińskiej, to znaczy w „Kanonie Medycyny Chińskiej Żółtego Cesarza” (”Huang Di Nei Jing”) pochodzącym z II wieku p.n.e. „Kanon” mówi o badaniu tętnicy szyjnej i promieniowej.

  W I wieku n.e. zaczęto w „Kanonie trudnych dolegliwości” („Nan Jing”) toczyć rozważania o korzeniach pulsu oraz wyodrębniono puls Płuca. W III wieku n.e. wydzielono już 24 rodzaje pulsu i 3 poziomy pulsu oraz ustalono technikę badania pulsu przy użyciu trzech palców. Wszystkiego tego dokonał chiński lekarz Wang Shuhe, który zebrał wszystkie swoje spostrzeżenia w księdze „Diagnostyka z pulsu” („Mai Jing”). Wang Shuhe tym samym został on uznany za ojca diagnostyki z pulsu.

  Rozwojem diagnostyki z pulsu zajął się także żyjący w XVI wieku lekarz Li Shizhen, który napisał o niej dzieło „Bin Hu Mai Xue”. Uważał on między innymi, że po lewej stronie bada się puls odpowiadający obiegowi Nerek i Jelita Cienkiego, a na prawej stornie puls odpowiadający Mingmen i obiegowi Jelita Grubego. Li Shizhen wyróżnił w sumie 27 rodzajów pulsu.

  Ostatnim z klasycznych dzieł poruszających temat diagnozowania z pulsu było „Złote zwierciadło medycyny” („Yi Zong Jin Jian”) napisane w XVIII wieku. Jego autor, doktor Wu Qian rozszerzył liczbę opisywanych przez siebie rodzajów pulsów do 28.

  Co ciekawe, obszerna praca dotycząca badania pulsu powstała w 1964 roku w Chińskiej Republice Ludowej i była ona oficjalnym pismem chińskich władz komunistycznych. Określono w niej lokalizacje poszczególnych obiegów na pozycjach pulsu oraz 28 rodzajów pulsu i jego interpretacje diagnostyczne, a także ustalono, że na prawej pozycji bada się qi prawej Nerki i prawej strony podbrzusza, a na lewej pozycji bada się qi lewej Nerki i lewej strony podbrzusza.

  Co ma nam powiedzieć badanie pulsu?

  Badanie z pulsu ma na celu zdobycie informacji o jakości ying qi (qi odżywczego) wei qi (qi obronnego), yuan qi (qi pierwotnego), zong qi (qi płucnego), gu qi (qi pokarmowego) oraz zhen qi (qi zasadniczego). Diagnoza z pulsu ma także na celu zbadanie qi określonych obiegów czynnościowych, określonych narządów lub części ciała. Istnieje kilka różnych technik badania pulsu. Każda z tych technik pozwala zdobyć wiedzę dotyczącą poszczególnych wspomnianych elementów. Wykrywanie zaburzeń pulsu pozwala określić z jakim syndromem chorobowym mamy do czynienia oraz czym jest on spowodowany – nadmiarem czy niedoborem, czy związany jest z yin czy z yang, z qi czy z Krwią.

  Wskazówki w trakcie diagnozy z pulsu

  Kiedy mamy przystąpić do diagnozy z pulsu dobrze jest, byśmy pamiętali o kilku podstawowych wskazówkach, które pomogą nam właściwie zdiagnozować naszego pacjenta.

  Jeśli chodzi o naszego pacjenta to w trakcie badania powinien usiąść komfortowo i wygodnie, dzięki czemu będzie rozluźniony, a nie spięty – co mogłoby wpłynąć na wyniki badania. Aby ręka pacjenta była rozluźniona, a przepływ krwi w niej niezakłócony najlepiej jest położyć jego rękę na poduszce. Poduszka nie może być zbyt miękka, a najlepiej gdyby podpierała delikatnie nadgarstek. W specjalistycznych sklepach można znaleźć specjalne poduszki, dedykowane właśnie do prowadzenia diagnozy z pulsu. Takie z jakich korzystają chińscy lekarze. Ważne jest także, aby w trakcie badania pacjent zdjął z ręki wszystkie mogące uciskać ją przedmioty, np.. zegarki, opaski, czy pierścionki. Należy również zwrócić uwagę pacjentowi, że nie może on mieć skrzyżowanych nóg, ponieważ może to zaburzać krążenie w całym organizmie i zakłócać naturalny puls. Kiedy już przystąpimy do badania pacjent ma być spokojny i oddychać w sposób naturalny.

  Jeśli chodzi o terapeutę to także on powinien być zrelaksowany i spokojny. Jego stan jest równie ważny co stan diagnozowanego pacjenta. Terapeuta może również zamknąć oczy w trakcie badania, żeby lepiej wsłuchiwać się w puls. W diagnozie z pulsu nie chodzi bowiem o to by terapeuta ”badał” puls mechanicznie, ale „wsłuchiwał” się w niego, próbując usłyszeć i wyczuć jego zaburzenia, prawidłowości i rodzaj.

  Warto w tym miejscu powiedzieć o kilku przydatnych zasadach. Po pierwsze prawy puls na nadgarstku bada się lewą ręką, a lewy puls – prawą. Każdą pozycję należy porównać z odpowiadającą jej pozycją po przeciwnej stronie. Ocenę stanu pacjenta zaczyna się od badania pulsów Ziemi, Żołądka i Śledziony znajdujących się na prawej i środkowej pozycji guan.

  Diagnoza z pulsu trzema palcami

  Tradycyjnie już, do diagnozowania pulsu używa się drugiego, trzeciego i czwartego palca, w taki sposób, że palec środkowy przykłada się do tętnicy promieniowej, a palec wskazujący i serdeczny umieszcza się po obu stronach palca środkowego.

  Puls „trzech rejonów”

  Badanie z pulsu „trzech rejonów” ma na celu zdobycie informacji o jakości ying qi (czyli odżywczego qi) oraz wei qi (czyli (obronnego qi). Rozróżnia się w trzy rejony: renying, dla Pulsu Nieba, który znajduje się na tętnicy szyjnej i który reprezentuje qi z pożywienia (gu qi); taiyuan, dla Pulsu Ziemi, który znajduje się na tętnicy promieniowej i który odzwierciedla qi z powietrza (zong qi) oraz dla Pulsu Człowieka – puls piszczelowy, czyli taixi, który reprezentuje qi przodków oraz puls tętnicy grzbietowej stopy, czyli chongyang, który odzwierciedla qi z pożywienia.

  Pulsy „dziewięciu rejonów”

  Badanie pulsów „dziewięciu rejonów” pozwala badać qi poszczególnych obiegów czynnościowych, narządów lub części ciała. Dzieli się on na trzy części: część górną, część środkową i część dolną.

  Część górna obejmuje taiyang, dla Pulsu Nieba, znajdujący się na obszarze skroni, który umożliwia badanie qi głowy; juliao, dla Pulsu Ziemi, znajdujący się na obszarze policzka, który umożliwia badanie qi jamy ustnej; oraz dla Pulsu Człowieka, ermen – znajdujący się na obszarze skrawka ucha, umożliwiający badanie qi oka oraz tiangong, umożliwiający badanie qi ucha.

  Część środkowa obejmuje jingqu dla Pulsu Nieba, znajdujący się w okolicy tętnicy promieniowej, a który umożliwia badanie qi Płuc; hegu dla Pulsu Ziemi, znajdujący się na obszarze dłoni, umożliwiający badanie qi Jelita Grubego; oraz shenmen dla Pulsu Człowieka, znajdujący się w okolicy tętnicy łokciowej, który umożliwia badanie qi Serca.

  Część dolna obejmuje dla Pulsu Nieba, znajdujące się w okolicach pachwin zuwuli i yinlian umożliwiające badanie qi Wątroby oraz taichong, który stosuje się przy badaniu kobiet; dla Pulsu Ziemi, znajdujący się w okolicach piszczeli – taixi, umożliwiający badanie qi Nerek; oraz dla Pulsu Człowieka – jimen, znajdujący się na udzie, umożliwiający badanie qi Śledziony i chnogyang, znajdujący się na tętnicy grzbietowej stopy, umożliwiający badanie qi Żołądka.

  Osiem kategorii pulsów

  Za pomocą wspomnianej wcześniej techniki trzech palców można wyróżnić 8 kategorii pulsów: szybki, wolny, pełny, pusty, unoszący się, głęboki, ślizgający i szorstki.

  PulsObjawStanNa co wskazuje?
  Szybkipowyżej 80 uderzeń na minutęyangstan yang, Gorąco, zdenerwowanie
  Wolnyponiżej 65 uderzeń na minutęyinstan yin, Zimno, niedobór
  Pełnydaje wrażenie pełności i twardościyangGorąco, Zimno, Wilgoć
  Pustyjest niewyraźny, może zaniknąć pod uciskiemyinbrak qi lub niedobór qi lub Krwi
  Unoszący sięwyczuwalny głównie na powierzchniyangwystępuje przy chorobach zewnętrznych (biao), może oznaczać unoszące się yang z niedoboru yin
  Głębokiwyczuwalny jedynie bardzo głębokoyinwystępuje przy chorobach wewnętrznych i słabości Nerek
  Ślizgającywyczuwalny przepływ krwinadmiar Wilgoci, Śluzu, pożywienia lub Krwi
  Szorstkiniewyczuwalny przepływ krwiniedobór Krwi, qu lub jing

   

  Głębokość badania

  Puls możemy badać na dwóch lub trzech poziomach:

  • Badanie na dwóch poziomach umożliwia bananie na powierzchni narządów yang-fu, a w głębi badanie narządów yin-zang.
  • Badanie na trzech poziomach umożliwia badanie na powierzchni qi oraz qi powiązanego z Płucami (wei qi), w środku badanie xue (Krwi) oraz qi powiązanego ze Śledzioną (ying qi) oraz w głębi badanie jing (Esencji) oraz qi powiązanego z Nerkami (zang-fu).

  „Dwadzieścia osiem pulsów”

  Na podstawie pulsu można sklasyfikować i opisać 28 różnych stanów patologicznych tych pulsów (nazywanych też jakością patologiczną pulsów), dzięki którym można diagnozować różne syndromy chorobowe.

  Głęboki puls może być yang: Fŭ – unoszący się (powierzchniowy) i Shí – pełny (obfity, nadmiarowy), lub być yin: Chén – głęboki (tonący) i Fů – ukryty (schowany).

  Silny puls może być yang: Hóng – falujący (przepełniony) i Dà – wielki (duży, szeroki), lub być yin: Xū – pusty (wyczerpany), Rú – miękki (rozmokły), Wēi – zanikający (wątły), Sàn – rozproszony (rozwiany), Ruò – słaby (słabowity) lub Xì – nitkowaty (cienki).

  Pod względem napięcia puls może być yang: Jĭn – naprężony (napięty), Gé – membranowy (jak skóra na bębnie), Dòng – obracający się (poruszony, fasolowy), może być też yang z yin: Xián – strunowaty (jak cięciwa łuku), lub być yin z yang: Kōu – wydrążony (jak liść cebuli), Láo – zwarty (ścieśniony) i Huá – ślizgający.

  Pod względem szybkości i rytmu puls może być yang: Shůo – prędki (szybki, przyspieszony) i Cù – porywczy (pobudzony, przeskakujący), lub być yin: Chí – wolny, Huăn – spokojny (spowolniony, umiarkowany), Sè – nierówny (szorstki), Jié – zawęźlony i Dài – przerywany (przerwany).

  Pod względem długości puls może być yang: Cháng – długi, lub być yin: Duăn – krótki (zwięzły).

  Podsumowanie

  Badanie pulsu to bardzo trudna sztuka, być może najtrudniejszy element diagnozy do nauczenia się. Wymaga ona wielu lat nauki, ćwiczeń i praktyki, dlatego też tutaj jedynie przedstawiliśmy ogólny zarys tej metody i wybrane zagadnienia z nią związane, aby was nią zaciekawić. Dogłębnie poznać diagnostykę z pulsu możecie korzystając z fachowych książek lub podczas praktyk prowadzonych na kursach. W końcu praktyka czyni Mistrza!

  Źródła:

  1. Tadeusz Błaszczyk, Chińska diagnostyka z pulsu, Grodzisk Mazowiecki 2019
  2. Hamid Montakab; Medycyna chińska w praktyce. Teoria, diagnostyka i terapia w rozumieniu zachodnim; Łódź 2017; str. 199-200.

  Autorzy

  TCMblog Autorski artykuł TCMblog. Jeśli chcesz opublikować swój artykuł na naszym blogu lub dołączyć do grona autorów TCMblog zapraszamy do kontaktu na adres e-mail: kontakt@tcmblog.pl.

  Najciekawszy newsletter o Medycynie Chińskiej!

  • Dołącz do grona naszych czytelników.
  • Śledź nasze artykuły, filmy i polecane akcesoria TCM.

  Medycyna chińska w praktyce. Teoria, diagnostyka i terapia

  medycyna chińska, podręcznik, książka

  Chińska diagnostyka z pulsu

  książka, diagnozowanie z pulsu, puls, diagnoza

  Diagnostyka w Medycynie Chińskiej (kurs online)

  e-kurs, Diagnostyka w medycynie chińskiej, Diagnostyka TCM, kurs online

  Możesz znać nas z