fbpx
 • TCM w Polsce
 • diagnoza ze słuchu

  Diagnoza ze słuchu w medycynie chińskiej

  Diagnoza ze słuchu to obok diagnozy z dotyku, obserwacji i węchu jeden z czterech filarów diagnostyki w medycynie chińskiej. Opiera się ona na wsłuchiwaniu się w to co pacjent mówi, ale także jak mówi, jakie odgłosy wydaje, jak kaszle, jak oddycha, jakim tonem i jakim stylem się wypowiada.

  4 filary diagnozy w medycynie chińskiej

  W medycynie chińskiej, bardziej nawet niż w medycynie zachodniej, fundamentalną rolę odgrywa diagnoza. Diagnoza ma nie tylko pozwolić odkryć jaka choroba lub dolegliwość dręczy pacjenta, ale także jakie jest jej pierwotne źródło, które nazywane jest korzeniem choroby. W medycynie chińskiej rozróżnia się cztery filary diagnozy:

  • diagnoza z dotyku (w tym diagnoza z pulsu)
  • diagnoza z obserwacji (w tym diagnoza z języka)
  • diagnoza ze słuchu i węchu
  • diagnoza z wywiadu

  Wywiad

  Podstawowym narzędziem diagnostyki chińskiej, podobnie jak każdej innej jest wywiad z pacjentem. Każdy lekarz i terapeuta musi zacząć od zapytania swojego pacjenta co mu dolega, jak się czuje, jaka jest historia jego choroby, jaki styl życia prowadzi, jak się odżywia? Bardzo ważne jest na tym etapie, dobre poznanie stanu psychiki pacjenta. Bardzo wiele chorób ma podłoże w ludzkiej psychice i przeżywanych emocjach. Jeśli mamy dotrzeć do „korzenia choroby” nie możemy pominąć tego elementu. Poważnym błędem jest zakładanie, że wszystkie objawy fizyczne muszą świadczyć o chorobie, której korzeń leży w ciele, a nie w umyśle.

  Równie poważnym błędem jest poprzestanie w diagnozie na wypowiedziach pacjenta, a nie sięgnięcie do głęboko ukrytych przyczyny choroby. Słysząc, że pacjent uskarża się na ból barku nie możemy od razu przejść do nakłucia „punktów na ból barku”. Warto dowiedzieć się skąd wziął się ów ból? Czy wystąpił samoistnie czy może był spowodowany upadkiem? Co spowodowało taki upadek? Chwilowe zasłabnięcie? Jaka jest jego przyczyna? Może leży ona w ogólnym osłabieniu organizmu spowodowanym dietą lub nieprawidłowym funkcjonowaniem układu pokarmowego? Może zatem zamiast nakłuwać „punkty na ból barku” akupunkturzysta powinien nakłuć punkty Żołądka i Śledziony, w których występują pierwotne zaburzenia? Ograniczając się do dolegliwości, na którą pierwotnie uskarżał się pacjent nie doszlibyśmy do jej właściwego korzenia.

  W wywiadzie stosuje się 8 głównych zasad diagnozy, nazywanych w medycynie chińskiej ba gang. Zgodnie z zasadą ba gang każdy objaw klasyfikuje się według ośmiu głównych zasad pogrupowanych w cztery kategorie. Tym zasadami są: yin i yang, powierzchnia i wnętrze, Gorąco i Zimno, nadmiar i niedobór.

  Głos

  Ton głosu pacjenta może nam wiele o nim powiedzieć, ponieważ powiązany jest z konstytucją danego człowieka. Poszczególne tony głosu można odnieść do poszczególnych elementów z Teorii Pięciu Elementów. Głos wysoki odpowiada elementowi Ognia, głos śpiewny i melodyjny odpowiada elementowi Ziemi, głos monotonny i smutny lub płaczliwy odpowiada elementowi Metalu, głos głęboki jęczący i zawodzący odpowiada elementowi Wody, a głos głośny, krzykliwy i agresywny odpowiada elementowi Drzewa.

  Wsłuchiwanie się w głos pacjenta może pozwolić także na rozpoznanie różnych stanów patologicznych w jego organizmie. Poniżej przedstawione zostały podstawowe stany patologiczne i mogące o nich świadczyć zmiany w głosie chorego.

  Shi, czyli nadmiar Gorąca lub też szerzej wszystkie patologie i stany związane z Gorącem, mogą być zwiastowane przez to, że osoba zachowuje się w sposób głośny, jest gadatliwa, podniecona i mówi ochrypłym głosem.

  Xu yang, czyli niedobór yang, a także stany związane z Zimnem mogą powodować, że głos chorego jest cichy i przygnębiony.

  O Wilgoci w Płucach świadczyć będzie zanik głosu u chorego.

  Xu zong qi, czyli słaba qi przedurodzeniowa przekazana przez rodziców i przodków danej osoby, może się objawiać słabym głosem i zimnymi kończynami.

  Biao, czyli syndrom zewnętrznego Gorąca i Wiatru lub zewnętrznego Zimna i Wiatru, będzie powodował nagłą utratę głosu.

  Yin xu Płuc i Nerek lub qi xu Płuc będą powodować u chorego stopniową utratę głosu.

  Yin xu Płuc i yin xu Nerek będą objawiać się także przewlekle ochrypłym głosem.

  O obecności Wilgoci lub Śluzu w organizmie świadczyć będzie mówienie przez nos.

  Z drugiej strony o Suchości, która może wynikać z biao (czyli zewnętrznego Gorąca) przy jednoczesnej obecności Wilgoci, może świadczyć ochrypły głos pacjenta.

  Zastój qi w Wątrobie będzie z kolei odpowiedzialny za nagłe ochrypnięcie lub też tzw. uczucie „kluchy w gardle”.

  Mowa

  Przysłowie głosi, że „z obfitości serca usta mówią”. Medycyna chińska ma podobny pogląd uważając, że mowa zazwyczaj zależy od Serca danej osoby. Dzięki temu terapeuta analizując wypowiedzi pacjenta może sięgnąć głębiej i poznać jakie zaburzenia go dotykają.

  Poniżej przedstawione zostały przykładowe sposoby wypowiedzi mogące świadczyć o poszczególnych zaburzeniach:

  Bezładna mowa lub majaczenie, bredzenie i mówienie od rzeczy mogą świadczyć o tym, że shen pacjenta zaburzony jest przez Gorąco lub Śluz z Ogniem.

  Nadmierna gadatliwość i śmiech to syndromy świadczące o Gorącu Serca lub Ogniu Serca.

  Mamrotanie, mówienie do siebie lub trudności ze znalezieniem właściwych słów mogą świadczyć o qi xu Serca oraz Śluzie zalepiającym otwory Serca.

  Powtarzające się, niekontrolowane, czasem też gwałtowne ruchy ciała oraz niekontrolowana, często agresywna mowa, czyli zachowania podobne jak w przypadku zespołu Tourette’a, mogą być powodowane przez Wiatr Wątroby.

  Jąkanie się może być spowodowane xu Krwi Serca, Ogniem Serca lub Sercem zaburzonym przez Wiatr i Wilgoć.

  Bełkotliwa mowa to z kolei wskazówki mówiące o wewnętrznym Wietrze lub udarze wywołanym przez Wiatr lub Śluz.

  Oddychanie

  Oddychanie to kolejny z elementów, na które warto zwrócić nasza uwagę.

  Qi xu Płuc i Nerek mogą przejawiać się w słabym i skróconym oddechu chorego.

  Shi, czyli nadmiar Gorąca objawiać się będzie oddechem głośnym i szorstkim.

  O Śluzie blokującym Płuca świadczyć będzie świszczący oddech.

  O pojawieniu się zewnętrznego czynnika patogennego w Płucach świadczyć będzie dyszenie, w którym wydech jest szybki a wdech wolniejszy.

  O qi xu Płuc i Nerek świadczyć będzie dyszenie, w którym to wdech jest szybki, a wydech wolniejszy.

  Zastój qi Wątroby przejawiać się będzie długim wzdychaniem i uciskiem odczuwanym przez chorego w obrębie klatki piersiowej.

  Qi xu Serca oraz xu Śledziony będą się objawiać w postaci cichego i słabego wzdychania.

  Qi xu Płuc lub też ogólne qi xu, a także puste luo Płuc mogą uzewnętrzniać się w postaci częstego ziewania.

  Zablokowanie organizmu Śluzem lub Wilgocią będzie się przyczyniało do chrapania.

  Źródła:

  Hamid Montakab; Medycyna chińska w praktyce. Teoria, diagnostyka i terapia w rozumieniu zachodnim; Łódź 2017; str. 199-200.

  Autorzy

  TCMblog Autorski artykuł TCMblog. Jeśli chcesz opublikować swój artykuł na naszym blogu lub dołączyć do grona autorów TCMblog zapraszamy do kontaktu na adres e-mail: kontakt@tcmblog.pl.

  Najciekawszy newsletter o Medycynie Chińskiej!

  • Dołącz do grona naszych czytelników.
  • Śledź nasze artykuły, filmy i polecane akcesoria TCM.

  Medycyna chińska w praktyce. Teoria, diagnostyka i terapia

  medycyna chińska, podręcznik, książka

  Diagnozowanie z języka

  książka, diagnozowanie z języka, język, diagnoza

  Chińska diagnostyka z pulsu

  książka, diagnozowanie z pulsu, puls, diagnoza

  Duchowe przyczyny chorób

  książka, duchowe przyczyny chorób, medycyna chińska, filozofia

  Diagnostyka w Medycynie Chińskiej (kurs online)

  e-kurs, Diagnostyka w medycynie chińskiej, Diagnostyka TCM, kurs online

  Możesz znać nas z