fbpx
 • TCM w Polsce
 • drzewo, element drewna, przemiana drewna, żywioł drewna, element drzewa, przemiana drzewa, żywioł drzewa

  Element Drzewa i jego Urzędnicy

  Artykuł opracowany przez
  dr n. med. Magdalena Grzonkowska

  Element Drzewa utożsamiany jest z Wiosną, porą narodzin i odradzania. To energia i wszechobecna siła wypełniająca świat życiem i witalnością. W tej porze pojawiają się kolory, które są soczyste, żywe i radosne. Rośliny zaczynają rozwijać się z nasion i wzrastać ku górze, wszędzie w lasach, na polach pojawiają się młode zwierzątka i ptaki. Tej porze roku towarzyszy hałas, powodowany przez dzieci, młode ptaki i zwierzęta. Cały ten wzrost i rozwój, odbywa się według ustalonego wcześniej planu, który dzięki swej elastyczności umożliwi dotarcie do wytyczonego celu. Wiosna przynosi nadzieję na przyszłość, dzięki temu możliwy jest postęp i rozwój. Nic nie tkwi w miejscu, zwierzęta, rośliny, ludzie wszyscy czują następujący w nich wzrost i eksplozję życia.

  Element Drzewa obecny jest w człowieku, zarówno w ciele, umyśle, jak i jego duchu. Kojarzy się z energią, ruchem do góry i naprzód. To aktywność, która nie ogranicza się tylko do ludzkiego ciała. Emocją występującą w Drzewie jest gniew, lub jego brak, który może narastać i wybuchać, w momencie gdy potrzebuje swojego ujścia. W gniewie często krzyczymy ze złości, głos ten jest energiczny i silny. W momentach tłumionej złości, kiedy to gniew jest blokowany pojawia się uczucie frustracji i urazy. Gniew nie jest emocją identyczną u każdego człowieka, może pojawić się w różnych sytuacjach i wyglądać za każdym razem inaczej.

  TEORIA PIĘCIU ELEMENTÓW

  Teoria pięciu elementów została stworzona w Chinach w 221 r. p. n. e. za czasów dynastii Yin i Zhou. Nazywana jest także teorią pięciu żywiołów, czy pięciu przemian. Te pięć elementów to: Drzewo, Ogień, Ziemia, Metal, Woda. Każdy z nich jest ze sobą powiązany, tworząc określone cykle. We wszystkim co nas otacza, jak i w nas samych możemy znaleźć każdy z tych żywiołów, które mogą się wzajemnie wspierać, lub też niszczyć. Są one uosobieniem zmian i ruchu energii Qi, będąc cały czas ze sobą połączone.

  Więcej o Teorii Pięciu Przemian i poszczególnych jej Elementach można przeczytać w poniższych artykułach:

  Element Drzewa w życiu człowieka

  Drzewo w ciele człowieka Chińczycy łączyli ze ścięgnami, łącząc je z ruchem do przodu, charakteryzującym się określonym celem, giętkością i możliwością dostosowania do różnych sytuacji jakie napotka się na swej drodze. Ruch, który związany jest z Drzewem jest szybki, pełen siły, giętkości i dynamizmu. Zapewnia on pokonanie drogi przy dużej prędkości w sposób odpowiednio kontrolowany i zaplanowany. Wykonywanie celowych, płynnych, gibkich ruchów umożliwia nam właśnie ten element. Nierównowaga może się wiązać z procesem starzenia się organizmu, czy też rozwijającą się chorobą. Można wówczas zauważyć spadek elastyczności i giętkości wykonywanych ruchów.

  Drzewo wiąże się także z wizją, którą możemy mieć dzięki pojawiającej się w tym elemencie nadziei. W ciele człowieka ma ona związek z oczami, zapewniającymi zdolność widzenia i postrzegania. Wiosna to czas narodzin, która w naszym organizmie powiązana jest z narządami rozrodczymi.

  Element Drzewa w umyśle przejawia się możliwością tworzenia i rozwijania nowych pomysłów, sile rozumu i argumentów, które prowadzą do wyciągania logicznych wniosków i konkluzji. Całe nasze działanie poprzedzone jest wcześniejszym zaplanowaniem, które umożliwia zrealizowanie celu. Każde zadanie, które przed sobą postawimy, możemy zrealizować dzięki prawidłowo funkcjonującemu elementowi Drzewa, odpowiadającemu za zaplanowanie, podjęcie decyzji, przewidywanie i ustalenie celu.

  W przypadku ducha odnalezienie elementu nie jest już takie proste, a jest to związane z czasami w jakich żyjemy i pomijaniu tego aspektu życia człowieka. Myśląc o wiośnie należy zwrócić uwagę na pojawiające się uczucia, to nadzieja i optymizm związany ze zbliżającą się przyszłością. Te odczucia są najsilniejsze podczas tej pory roku, jednak coraz trudniej przebić się im przez rozpowszechnioną wszędzie rozpacz, czy poczucie beznadziei.

  Słowem, charakteryzującym ten element i obecnym na każdym poziomie – ciała, umysłu i ducha jest wizja. Za pomocą oczu jesteśmy zdolni widzieć, w naszej głowie mamy zdolność myślenia, wyobrażania siebie i naszych działań, planowania, czy decydowania, a nasz duch ma wizję, która karmi nasze marzenia i daje nam nadzieję. Wizję, której nie jesteśmy do końca w stanie pojąć, ale dzięki niej możemy żyć dalej i podnosić się po odebranych ciosach i potknięciach. Bez znaczenia jest tu obecny w naszych czasach materializm, gdyż każdy człowiek odczuwa także niematerialne potrzeby, bez których wszystkie inne działania nie miałyby sensu i byłyby daremne. Duch podobnie jak każda inna część nas samych także potrzebuje odżywienia, ciepła i jakości, które otrzymuje od wszystkich 5 elementów. Drzewo zapewnia nadzieję, wizję, a także daje potencjał do dalszego rozwoju, dzięki niemu według wierzeń Chińczyków to ono pozwala po śmierci ciała wznieść się dalej na wyższe poziomy.

  drzewo, element drewna, przemiana drewna, żywioł drewna, element drzewa, przemiana drzewa, żywioł drzewa

  Element Drzewa w nierównowadze

  Nierównowaga w elemencie Drzewa odczuwana jest w zarządzanych przez niego funkcjach. W przypadku ciała dotyczy to ścięgien i ich kondycji, ruchy które były do tej pory sprężyste, giętkie i płynne, mogą stać się sztywne, szarpane. Ścięgna zamiast dostosować się do napotkanej przeszkody, mogą nieodpowiednio naciągnąć się, lub zerwać. Czasem może dojść do nieprawidłowych napięć mięśniowych i kontroli ścięgien, przez co poruszanie stanie się niezgrabne i trudne do kontroli. Ciało człowieka można w tym przypadku porównać do drzewa, w którym nieodpowiednio krążą soki, brak odżywienia gałęzi powoduję, że stają się one sztywne, tracąc swą gibkość i giętkość. Sok może także nie płynąć w górę, wtedy problem pojawia się w oczach. Wzrok pogarsza się, oczy pieką i bolą, gdyż Drzewo nie zaopatruje swą energią i płynami tych narządów. W odwrotnym przypadku, gdy płynów jest zbyt dużo, a nie mają one swojego ujścia narasta ciśnienie, które może objawiać się różnego rodzaju bólami głowy i wzrostem ciśnienia wewnątrz gałek ocznych. Należy pamiętać o tym, że zaburzenie elementu nigdy nie dotyka tylko jednego poziomu, a odbija się na całym organizmie. W umyśle te zaburzenia mogą przejawiać się niezdolnością do elastycznych poglądów, spoglądania na problem z różnej perspektywy, a także jasności myślenia. W duchu pojawia się rezygnacja, chaos i niepokój wewnętrzny. Brak poczucia celu i nadziei, całkowita rozpacz to najgorsze, z czym może borykać się człowiek. Osoba zagubiona wewnątrz dolegliwości fizycznych i mentalnych, bez braku wizji i nadziei w duchu potrzebuje przede wszystkim planu, struktury i wizji, po to by znów poczuć w sobie Wiosnę.

  Urzędnicy elementu Drzewa

  Urzędnikami, którzy związani są z elementem Drzewa są Wątroba, odpowiedzialna za planowanie i Pęcherzyk Żółciowy, związany z osądem i podejmowaniem decyzji. Ci dwaj Urzędnicy są od siebie zależni i są ze sobą ściśle związani. Planowanie, byłoby niczym, gdyby nie można było podjąć właściwych decyzji, z kolei te nie mogły by zapaść, gdyby nie istniał żaden plan działania. W przypadku gdy coś przytrafi się jednemu Urzędnikowi, drugi od razu to odczuje i w konsekwencji to samo przydarzy się i jemu.

  Urzędnik Wątroby

  Urzędnik Wątroby, odpowiedzialny planista, spełnia swą rolę w ciele, umyśle i duchu. Jeżeli człowiek żyje zgodnie z jego wewnętrznym planem, każda jego część wie po co istnieje i czemu służy. Dobre planowanie to nie tylko plan główny, to także przyszykowane wyjścia awaryjne na wypadek nieprzewidzianych sytuacji, przeszkód i utrudnień na naszej drodze. Przy tak przygotowanym planie, posiadając różne możliwości i wyjścia z każdej sytuacji, czujemy się odprężeni i spokojni, wiedząc że jesteśmy w stanie poradzić sobie w każdej sytuacji. Zobrazować można to na przykładzie organizmu człowieka i jego gospodarki hormonalnej, która cały czas działa według określonego planu, chociażby cykl menstruacyjny kobiety jest ściśle określony i na każdy dzień zaplanowana jest odpowiednia praca układu hormonalnego. Każdy świadomy, jak i nieświadomy proces został wcześniej zaplanowany przez tego właśnie Urzędnika. Wątroba w klasycznej chińskiej fizjologii dodatkowo uważana jest za magazyniera krwi, przez co rola tego Urzędnika w tym cyklu dodatkowo wzrasta. Im lepszy jest stan Wątroby, tym większa pewność, że miesiączki będą występowały bez zaburzeń i regularnie.

  Wątroba w umyśle to nie tylko tworzenie planów na dany dzień, tydzień, rok, to także możliwość ich zmiany w chwili, gdy taka potrzeba zachodzi. Na poziomie mentalnym ważna jest także regeneracja elementu Drzewa, która możliwa jest dzięki funkcji tego Urzędnika. Po osiągnięciu tego co zostało zaplanowane, to właśnie dzięki Wątrobie, jesteśmy w stanie stworzyć nowe cele i podążać za nimi z nadzieją w przyszłość. Sprawny Urzędnik zapewnia nam prawidłowe zdolności umysłowe, dzięki czemu jesteśmy logiczni, nasze myśli są jasne i klarowne, a ludzie są w stanie zrozumieć wszystko co chcemy im przekazać. Jednak najważniejszy jest wewnętrzny plan zawarty w duchu człowieka, poczucie celu i wizja siebie w przyszłości, daje nam to siłę do walki i realizacji swych planów.

  Według zachodniej fizjologii wątroba ma ogromne znaczenie w detoksykacji organizmu, a dzięki akupunkturze i nakłuwaniu punktów na meridianie wątroby można skutecznie wspomóc organizm w oczyszczaniu go z zalegających w nim toksyn.

  Urzędnik Wątroby jest powiązany z oczami, wzrokiem, a także ze ścięgnami i więzadłami. Przy zdrowym Urzędniku oczy są jasne, zdolne do wizji, a ścięgna gibkie i elastyczne. Oczy bardzo często odzwierciedlają nam problemy związane z Wątrobą. Mogą być suche, zaczerwienione, może pojawić się krótkowzroczność. Te skomplikowane objawy dają nam obraz jak uważny powinien być terapeuta podczas stawiania diagnozy. Oprócz wzroku, przy zaburzeniach Urzędnika Wątroby problem może pojawić się w ścięgnach, które mogą stracić swą elastyczność i sprężystość, co z kolei może wpłynąć na całą ruchomość organizmu i sztywność stawów. Wątroba jest połączona w szczególny sposób z jeszcze jednym elementem naszego ciała, a mianowicie z paznokciami. Już jedno spojrzenie na stan paznokci może nam dać odpowiedź na pytanie, czy z tym Urzędnikiem jest wszystko w porządku, czy też znajduje się on w stanie nierównowagi. Zmiany wpierw pojawiają się na paznokciach kończyny dolnej, później górnej. Innych objawów możemy też szukać na całym przebiegu meridianu wątroby. W umyśle zaburzenia mogą wiązać się z brakiem możliwości planowania, lub też z planowaniem każdego aspektu swojego życia, w tym także życia innych osób. Jednakże najstraszliwsza jest nierównowaga, która dotyczy ducha i odbija się na braku planu i nadziei, przez co pojawia się tylko rozpacz i poczucie braku sensu istnienia.

  Wątrobę można porównać do Generała, który ma swoich 11 podopiecznych, z których każdy ma przydzielone według wcześniej ustalonego planu zadanie. Gdy Generał czuwa i jest zdrowy wszystko odbywa się sprawnie i bez żadnych zakłóceń. W momencie kiedy z powodu choroby Generał jest nieobecny zaczynają pojawiać się problemy, brak organizacji działania i chaos. Tak więc zaburzenia związane z tym Urzędnikiem mogą odbić się na wszystkich pozostałych, gdyż gdy nie ma planu nic nie jest w stanie funkcjonować prawidłowo.

  drzewo, element drewna, przemiana drewna, żywioł drewna, element drzewa, przemiana drzewa, żywioł drzewa

  Urzędnik Pęcherza Żółciowego

  Urzędnik Pęcherzyka Żółciowego, wprowadza w życie wszystkie marzenia i nadzieje planisty, równocześnie przekazuje mu decyzje, które stają się podstawą do przyszłych planów. Według Chińczyków to jedyny Urzędnik, który ma kontakt z czystą esencją, natomiast wszyscy pozostali magazynują, lub też mają styczność z brudną, czy zanieczyszczoną energią. Pęcherzyk Żółciowy ma kontakt jedynie z żółcią, czyli czystą wydzieliną ciała. Ta czystość jest bardzo ważna dla podejmowania rozsądnych decyzji. Szczyt pracy obu Urzędników przypada między 23 a 3 rano. W momencie gdy śpimy Urzędnicy zajęci są podejmowaniem decyzji i planowaniem kolejnych działań na następny dzień i całe nasze życie. Ludzie bardzo często uważają, że „muszą się z czymś przespać” zanim podejmą jakąś decyzję.

  Dzięki temu Urzędnikowi możemy dokonywać wyborów, także tych nieświadomych. Każdy nasz ruch to wynik decyzji podjętych w ułamku sekundy, gdy Urzędnik jest zdrowy wszystko to jest płynne i odpowiednio skoordynowane. W umyśle cały czas podejmujemy jakieś decyzje i dokonujemy różnych osądów. Każdy plan dostarczony przez Wątrobę jest skrupulatnie sprawdzony i osądzony przez Pęcherzyk Żółciowy, po to by uniknąć problemów, czy też by sprawdzić, czy plan jest adekwatny do tego co chcemy osiągnąć. Urzędnik i jego osąd jest bardzo ważny w kontaktach z innymi ludźmi, gdyż pozwala nam podjąć własne decyzje i być odpornym na perswazje innych.

  Zaburzenia pracy tego Urzędnika mogą manifestować się w różnych procesach, które mimo sprawnego funkcjonowania wszystkich elementów nie działają tak jak powinny. Przy niedomodze Pęcherzyka Żółciowego mogą pojawić się problemy z wykonaniem precyzyjnych, konkretnych ruchów. Poza tym pojawia się niezdecydowanie widoczne w działaniach danej osoby. Do klasycznych zaburzeń należy jednostronny ból głowy. W przypadku umysłu największym problemem jest niezdolność do podjęcia jakiejkolwiek decyzji i przerzucanie tej funkcji na innych ludzi. Nierównowaga może przejawić się w skrajnościach, czyli człowiek może podejmować zbyt wiele decyzji, nie tylko o sobie, ale także o wszystkich dookoła. Niemożność dokonania prawidłowego osądu jak i niezdecydowanie mają ogromny wpływ na ducha i sieją w nim spustoszenie. Gdy nie jesteśmy w stanie zadecydować o kierunku swojej drogi, gdy miotamy się w różne strony i nie potrafimy zadecydować o tym co jest dobre, a co złe, nasz duch jest niespokojny i niepewny, gdyż podążamy w nieokreślonym kierunku, nie mogąc znaleźć właściwej drogi. Takie zaburzenia mogą doprowadzić do szaleństwa, obłędu, a nawet prób samobójczych.

  W ciele człowieka oczy są silnie związane zarówno z Wątrobą, jak i z Pęcherzykiem Żółciowym. Przy prawidłowo funkcjonującym Urzędniku mamy jasne osądy, myśli, decyzje, jasny umysł i wzrok, występuje równowaga pomiędzy prawą i lewą stroną naszego ciała, pomiędzy górą i dołem. Taka osoba dokładnie wie dokąd zmierza i widzi jak się tam dostać.

  Tych dwoje Urzędników nadaje ciału, umysłowi i duchowi: cel, kierunek, możliwość rozwoju i nadzieję. Ich działanie przenika wszystko co robimy, czy jesteśmy tego świadomi, czy też nie. Rozwijając swe zdolności obserwacji terapeuta jest w stanie stwierdzić jak radzi sobie każdy z Urzędników na wszystkich trzech poziomach swojej istoty.

  drzewo, element drewna, przemiana drewna, żywioł drewna, element drzewa, przemiana drzewa, żywioł drzewa

  Autorzy

  dr Magdalena Grzonkowska Doktor nauk medycznych, nauczyciel akademicki Collegium Medicum UMK w Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej. Akupunkturą zajmuje się zawodowo. Uczy lokalizacji punktów akupunktury w Szkole Akupunktury Tradycyjnej w Bydgoszczy oraz anatomii na CM UMK w Bydgoszczy. Jest członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Akupunkturzystów Zawodowych. Współautorka książki „Anatomiczna lokalizacja punktów akupunktury”.

  Najciekawszy newsletter o Medycynie Chińskiej!

  • Dołącz do grona naszych czytelników.
  • Śledź nasze artykuły, filmy i polecane akcesoria TCM.

  Miedziane igły do akupunktury i elektroakupunktury

  igły do akupunktury miedziane chińskie

  Stalowe igły do akupunktury - chińskie, koreańskie i japońskie

  igły do akupunktury miedziane chińskie

  Medycyna chińska w praktyce. Teoria, diagnostyka i terapia

  medycyna chińska, podręcznik, książka

  Kanon medycyny chińskiej Żółtego Cesarza

  medycyna chińska, podręcznik, książka

  Moksa w cygarach

  moksa cygaro moksoterapia moxa

  Moksa bezdymna

  moksa, bezdymna, moksoterapia, moxa

  Tradycyjna Medycyna Chińska przewodnik holistycznego uzdrawiania

  medycyna chińska, podręcznik, książka

  Możesz znać nas z