fbpx
 • TCM w Polsce
 • Medycyna Chińska w walce z koronawirusem

  Medycyna Chińska w walce z koronawirusem

  Jak Medycyna Chińska może nam pomóc w walce z epidemią koronawirusa? Co na ten temat mają do powiedzenia chińscy lekarze specjalizujący się w Tradycyjnej Chińskiej Medycynie (TCM), którzy wdrażali jej rozwiązania w państwie, które jako pierwsze padło ofiarą nowego wirusa? Poniższy artykuł stanowił uzupełnione tłumaczenie fragmentów artykułu opracowanego przez chińskich lekarzy.

  Pandemia koronawirusa COVID-19 to problem, z którym zmaga się obecnie większość społeczeństw na całym świecie. Wraz z jej wybuchem w Chinach rozpoczęły się także pierwsze próby walki z tą chorobą z zastosowaniem Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Znani eksperci TCM w prowincji Syczuan w południowo-zachodnich Chinach opracowali programy profilaktyki i opieki zdrowotnej w oparicu o Medycynę Chińską w celu rozwiązania problemu COVID-19. Wśród tych ekspertów znaleźli się między innymi: profesor Zhang Zhiwen – członek Międzynarodowej Federacji Chińskiej, słynny ekspert TCM i znany ekspert w dziedzinie egzogennych chorób gorączkowych, profesor Liang Fanrong – główny profesor Uniwersytetu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w Chengdu oraz jeden z dziesięciu najlepszych lekarzy TCM w Syczuanie oraz profesor Zeng Fang – główny profesor Uniwersytetu Chengdu w TCM i główny ekspert ds. Zdrowia w prowincji Syczuan.

  Poniżej przedstawione zostały opracowane przez nich metody terapii opierające się na akupresurze i moksoterapii. Są to metody, które każdy z nas może zastosować w domu.

  Akupresura

  Akupresura to rodzaj zabiegu polegającego na stymulacji punktów akupunkturowych w celu udrożnienia meridianów, regulacji Yin i Yang oraz w celu wzmocnienia ogólnej odporności organizmu. Zabieg można podzielić na dwa etapy: lokalizowanie punktów akupunkturowych i uciskanie punktów akupunkturowych.

  Jeśli chodzi o obecną sytuację epidemiczną, zalecamy stosować cztery punkty akupunkturowe: Da Zhui (DU 14), Feng Chi (GB 20), Zhong Fu (LU 1) i Zu San Li (ST 36). Nauczmy się zatem odnajdywać te punkty!

  Punkt Da Zhui (DU 14), czyli Duży Wir lub Potężny Młot leży na tylnej linii pośrodkowej szyi, w zagłębieniu siódmego wyrostka kolczystego. Punkt ten można znaleźć przyjmując pozycję siedzącą z opuszczoną głową; najbardziej wówczas widocznym kręgiem na szyi, jest właśnie siódmy kręg szyjny, a zagłębienie znajdujące się pod nim to punkt akupunkturowy DU 14.

  DU 14 jest punktem, który może pobudzać Yang i zwiększyć zdolność organizmu do przeciwstawiania się patogennej Qi.

  Medycyna Chińska w walce z koronawirusem - punkt DU 14

  Lokalizacja punktu DU 14

  Punkt Feng Chi (GB 20, Pęcherz Żółciowy 20), czyli Staw Wiatru znajduje się poniżej kości potylicznej i w zagłębieniu między górnym końcem mięśnia czworobocznego a mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego. Punkt akupunkturowy można odnaleźć kiedy zakryjemy sobie uszy dłońmi trzymając palce skierowane w kierunku sufitu (w naturalnej pozycji). Zagłębienie znajdujące się z tyłu czaszki, które będziemy mogli w tym położeniu wymacać kciukami to właśnie punkt GB 20.

  GB 20 jest to ważny punkt w leczeniu chorób egzogennych, takich jak ból głowy i gorączka, może on rozproszyć patogenny Wiatr i wydalić ten patogen z organizmu.

  Medycyna Chińska w walce z koronawirusem - punkt GB 20

  Lokalizacja punktu GB 20

  Punkt Zhong Fu (LU 1, Płuco 1), czyli Środkowa Aula lub Centralny Pałac znajduje się w górnej, bocznej części klatki piersiowej, 6 cunów w bok od od linii pośrodkowej przedniej ciała, na tym samym poziomie co pierwsza przestrzeń międzyżebrowa. Aby odnaleźć punkt akupunkturowy, połóż dłonie na talii, łokcie skieruj lekko do przodku, a klatkę piersiową nieco do tyłu. Znajdź następnie trójkątne zagłębienie na dolnej krawędzi końca kości obojczyka, przesuwając z tego miejsca palec pionowo w dół na około 1 cm znajdziesz punkt LU 1.

  LU 1 to punkt meridianu Płuc, jego stosowanie wskazane jest w chorobach układu oddechowego, takich jak kaszel, astma i ból w klatce piersiowej.

  Medycyna Chińska w walce z koronawirusem - punkt DU 14

  Lokalizacja punktu DU Lu 1

  Punkt Zu San Li (ST 36, Żołądek 36), czyli Trzecia Wioska na Nodze lub Trzecia Mila Nogi znajduje się na zewnętrznej części łydki, 3 cuny poniżej punktu Du Bi (ST 35, Żołądek 35) oraz w odległości równej długość palca środkowego w bok od przedniej części kości piszczelowej. Aby wyszukać punkt należy przyjąć pozycję siedzącą, wyprostować łydkę i znaleźć górną zewnętrzną krawędź rzepki. Następnie należy położyć dłoń w taki sposób, aby (między kciukiem a palcem wskazującym) otaczać górną zewnętrzną krawędź rzepki czterema palcami wskazującymi prosto. W takim położeniu punkt ST 36 znajduje się pod opuszkiem palca środkowego.

  ST 36 jest punktem akupunkturowym ważnym dla zachowania zdrowia, a także mającym znaczący wpływ na uzupełnianie energii Śledziony i Żołądka.

  Medycyna Chińska w walce z koronawirusem - punkt St 36

  Lokalizacja punktu St 36

  Po zlokalizowaniu wszystkich wymienionych powyżej punktów akupunkturowych możemy wykorzystać nasze palce do ich uciskania. Po uciśnięciu punktu należy obrócić palec 3 razy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, metoda ta nazywana jest „jednym naciśnięciem trzema obrotami”. Technikę tę należy powtórzyć do 50 do 100 razy. Konieczne jest aby za każdym razem w trakcie uciskania uzyskać pewien stopień bólu i uczucia lekkiego ciepła w okolicy.

  Uciskanie punktów akupunkturowych należy rozpocząć od punktu DU 14, następnie uciskać punkty GB 20 po obu stronach, następnie punkt LU 1 i wreszcie punkt ST 36. Punkty te można uciskać odpowiednio rano i wieczorem.

  Uciskanie punktu DU 14 może być niewygodne dla osób starszych, dlatego też mogą one poprosić członków rodziny o pomoc lub skorzystać z innej metody, łatwiejszej do zastosowania niż technika palpacyjna. Przykładowa metoda może polegać na otworzeniu dłoni z lekko rozstawionymi palcami, a następnie szybkim ich pocieraniu, aż do momentu, w którym dłonie staną się gorące. Wówczas należy szybko położyć dłonie na punkcie DU 14, aby ciepło mogło przeniknąć wgłąb niego. Następnie należy użyć dłoni do pocierania punktu DU 14 tam i z powrotem, powtarzając tę metodę przez 3-5 minut.

  Podczas wykonywania akupresury obowiązują następujące zasady:

   

  1. Podczas wykonywania akupresury należy rozluźnić mięśnie całego ciała i oddychać w sposób równomierny.
  2. Kolejność stymulowania punktów akupunkturowych powinna przebiegać od góry do dołu i od lewej do prawej.
  3. Siła ucisku powinna być równomierna, trwała i delikatna – należy unikać zbyt mocnego uciskania.
  4. Akupresury nie wolno wykonywać na uszkodzonej skórze.

  Moksoterapia w walce z koronawirusem

  Moksoterapia może znacznie poprawić odporność organizmu. Ma ona także działanie antywirusowe, łagodzi kaszel i astmę oraz pozwala uspokoić emocje. Stosując moksoterapię w domu, możemy skorzystać z pudełka do moksoterapii lub łatwej do stosowania moksy w cygarze – w zależności od okoliczności.

  Moksoterapia, nazywana również moksowaniem lub termopunkturą, to metoda leczenia wywodząca się z Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Jej nazwa bierze się od wykorzystywanej w jej zabiegach moksy, czyli suszonych ziół, które paląc się służą do ogrzewania punktów akupunkturowych.

  W przedstawionym poniżej zabiegu najlepiej jest skorzystać z pudełka do moksy z trzema otworami. Należy wówczas ustawić je na ciele w ten sposób, żeby środkowy otwór pudełka znajdował się bezpośrednio nad ogrzewanym punktem, a dwa pozostałe otwory po jego bokach.

  Jeżeli nie dysponujemy pudełkiem na moksę o trzech otworach, można wówczas użyć pudełka o sześciu otworach i wykorzystać trzy z nich leżące w linii prostej lub też użyć trzech jedno-otworowych pudełek lub jednego pudełka jedno-otworowego i jednego pudełka dwu-otworowego.

  Pudełka na moksę: z jednym otworem (po lewej), z dwoma otworami (na środku), z sześcioma otworami (po prawej)

  Punkty akupunkturowe Shen Que (Ren 8) czyli Deficyt Ducha, Qi Hai (Ren 6) czyli Morze Qi i Guan Yuan (Ren 4) czyli Pierwsza Brama, są najważniejszymi w tym przypadku punktami akupunkturowymi, które mają za zadanie wspierać układ odpornościowy, a co za tym idzie wzmocnić odporność organizmu człowieka na choroby i patogeny.

  Medycyna Chińska w walce z koronawirusem - punkt Ren 8

  Lokalizacja punktu Ren 8

  Medycyna Chińska w walce z koronawirusem - punkt Ren 6

  Lokalizacja punktu Ren 6

  Medycyna Chińska w walce z koronawirusem - punkt Ren 4

  Lokalizacja punktu Ren 4

  Punkty akupunkturowe Zhong Wan (CV 12) czyli Środek Żołądka i Tian Shu (ST 25) czyli Sworzeń Nieba, mają z kolei za zadanie regulować pracę układu pokarmowego.

  Medycyna Chińska w walce z koronawirusem - punkt Ren 12

  Lokalizacja punktu Ren 12

  Medycyna Chińska w walce z koronawirusem - punkt St 25

  Lokalizacja punktu St 25

  Przed przystąpieniem do zabiegu należy przygotować następujące akcesoria:

  • pudełko na moksę z trzema otworami,
  • pasującą do otworów pudełka moksę sprasowaną lub w cygarze,
  • zapalniczkę,
  • nóż,
  • pęsetę
  • małe naczynie z wodą.

  Weź moksę w cygarze lub sprasowaną i podziel ją z pomocą noża, równomiernie na 3 części. Uzyskane w ten sposób kawałki moksy wsadź do trzech otworów pudełka.

  Możesz położyć się na łóżku lub kanapie i umieścić pudełko z moksą w okolicach pępka. Jeśli korzystasz z prostokątnego pudełka o trzech otworach, wówczas drugi otwór umieść bezpośrednio nad pępkiem (punktem Ren 8). Ułóż pudełko w ten sposób, aby jego dłuższy bok leżał równolegle do osi pośrodkowej ciała. W ten sposób pudełko przykryje także punkty Ren 12, Ren 8, Ren 6 i Ren 4. W takim położeniu krótszy bok pudełka z moksą leży równolegle do poziomej osi ciała, przykrywając punkt St 25. W takiej pozycji pojedynczy zabieg moksoterapii powinien trwać około 20 do 30 minut. Przez ten czas wsunięte w otwory kawałki moksy powinny wypalić się co najmniej do połowy lub w całości. Długość trwania zabiegu można dostosować do tego czasu jaki możemy przeznaczyć na zabieg danego dnia oraz do naszej tolerancji na ciepło.

  Jeśli dym powstający w trakcie spalania się moksy jest dla ciebie zbyt drażniący kiedy przebywasz w pozycji leżącej, możesz wówczas zastosować przenośne pudełko. Moksę można wówczas podzielić na 5 części zamiast na 3, co dodatkowo skróci czas zabiegu. Tak skróconą moksę należy zapalić i umieścić w przenośnym pudełku na moksę. Pudełko takie można albo przypiąć do ciała stanowiącą jego element taśmą mocującą lub też umieścić je w specjalnym pokrowców, który następnie przypina się do ciała. Dzięki temu możesz poruszać się w trakcie zabiegu i przebywać w pozycji wyprostowanej. Pudełko w pokrowcu lub przymocowane bezpośrednio należy przywiązać na talii, umieszczając środkowy otwór pudełka z moksą bezpośrednio na środku pępka, aby obszar zabiegu obejmowała wspomniane wcześniej punkty: Ren 12, Ren 8, Ren 6, Ren 4, St 25. Czas zabiegu z przenośnym pudełkiem do moksy również powinien wynosić od 20 do 30 minut. Alternatywą dla przenośnego pudełka może być także zastosowanie moksy bezdymnej, w przypadku której wydzielanie dymu i zapachu jest zmniejszone o 95%.

  Stosując mokosoterapię należy pamiętać o następujących zaleceniach:

   

  1. Stosowanie pudełka do moksoterapii w pozycji leżącej jest odpowiednie dla tych, którzy mogą tolerować intensywny dym wydzielany przez moksę. Osoby, dla których dym jest zbyt uciążliwy mogą zastosować przenośne pudełko do moksoterapii, aby nie leżeć w jego oparach lub też zastosować moksę bezdymną.
  2. Kiedy odczuwana w ogrzewanym punkcie temperatura zacznie spadać należy wówczas ściągnąć pudełko z ciała i postawić je na stabilnej powierzchni, a następnie wyjąć moksę ze środka, delikatnie strzepnąć jej koniec tak, aby popiół z moksy wpadł do przygotowanego wcześniej pojemnika z wodą (takiego jak np. miska ceramiczna). Następnie należy włożyć moksę z powrotem do pudełka wciskając ją o 0,5 cm-1 cm głębiej niż była wsunięta wcześniej. W ten sposób możemy ponownie zwiększyć temperaturę ogrzewania punktu.
  3. Pacjenci w podeszłym wieku, chorzy, a w szczególności cierpiący na cukrzycę powinni zachować ostrożność w trakcie zabiegu moksoterapii, ponieważ mogą być narażeni na oparzenia niskotemperaturowe.
  4. Wypicie 100-150 ml ciepłej przegotowanej wody po odbytym zabiegu moksoterapii może złagodzić suchość jamy ustnej i nosa spowodowaną wdychaniem wydzielanego przez moksę dymu.
  5. Po skończonym zabiegu zużytą moksę należy umieścić w ceramicznej misce wypełnionej wodą w celu jej zgaszenia.

  Źródło:

  Global sharing of TCM solution to curbing COVID-19 epidemic (English and Chinese); //mp.weixin.qq.com/s/dv1GcYeLX9AVYFOGi_dvaA; dostęp 30.03.2020.

  Darmowy e-book "Moksoterapia na co dzień". Poznaj podstawowe techniki z użyciem moksy i zabiegi, które przeprowadzisz w swoim domu! Pobierz e-book.

  Autorzy

  TCMblog Autorski artykuł TCMblog. Jeśli chcesz opublikować swój artykuł na naszym blogu lub dołączyć do grona autorów TCMblog zapraszamy do kontaktu na adres e-mail: kontakt@tcmblog.pl.

  Najciekawszy newsletter o Medycynie Chińskiej!

  • Dołącz do grona naszych czytelników.
  • Śledź nasze artykuły, filmy i polecane akcesoria TCM.

  Anatomiczna lokalizacja punktów akupunktury

  akupunktura, punkty akupunkturowe, podręcznik, przewodnik, atlas

  Przewodnik po punktach akupunktury Płuc i Jelita Grubego

  akupunktura, podręcznik, książka

  Moksa w cygarach

  moksa cygaro moksoterapia moxa

  Moksoterapia - bądź lekarzem dla samego siebie

  moksoterapia, podręcznik, książka

  Pudełko na moksę

  moksa, moksoterapia, pudełko na moksę

  Akcesoria do moksoterapii: domki, rollery, szpikulce, wygaszacze

  moksoterapia, akcesoria do moksoterapii, moksa, moxa

  Długopis diagnostyczny 13 cm - róg bawoli

  akupresura, długopis diagnostyczny, róg bawoli

  Sondy do akupresury

  sonda do akupresury, sondy akupresurowe, akupresura

  Akupresura najskuteczniejsze punkty

  akupresura, chiński masaż, masaż, masaż relaksacyjny, podręcznik, książka

  Możesz znać nas z