fbpx
 • TCM w Polsce
 • Regulamin Forum

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  §1. Out Of Box Sp. z o.o., zwana dalej Wydawcą, udostępnia swoim użytkownikom możliwość bezpłatnego uczestniczenia w Forum Internetowym w Serwisie TCMblog.pl: /forum/, zwanym dalej Forum, w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii na różne tematy.

  §2. Dostęp do Forum posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet, którzy skorzystają z formularza pozwalającego umieścić wpis na Forum, zwani dalej Uczestnikami Forum.

  §3. Uczestnik Forum publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Wydawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników na łamach Forum, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za użyteczność, dokładność i kompletność zamieszczanych przez Uczestników treści.

   

  II. PUBLIKOWANIE TREŚCI

  §4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Uczestników na łamach Forum treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym, a także zamieszczania materiałów, które są fałszywe, obraźliwe, niedokładne, wulgarne, obsceniczne, profanują wartości, zastraszają, grożą lub ingerują w czyjąś prywatność.

  §5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie materiałów chronionych prawem autorskim, chyba że dysponuje się prawami do nich lub zamieszczenie tych materiałów nie stanowi naruszenia praw autorskich.

  §6. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach Forum przekazów reklamowych.

  §7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach Forum treści:

  1. zawierających wulgaryzmy;
  2. zawierających treści pornograficzne;
  3. propagujących alkohol;
  4. propagujących narkotyki i inne środki odurzające;
  5. obrażających osoby publiczne lub zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby;
  6. obrażających inne narodowości, religie, rasy ludzkie;
  7. przyczyniających się do łamania praw autorskich;
  8. będących bezpośrednimi atakami na interlokutorów;
  9. zawierających odnośniki (linki) do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje
  10. zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe
  11. będących reklamami;
  12. będących spam, czyli nie będących związanymi z tematem wątku;
  13. nawołujących do agresji;
  14. będących niestosownymi w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej;
  15. obrażających innych Uczestników Forum;
  16. zawierających uwagi skierowane do redakcji Serwisu TCMblog.pl. Za wszelkie uwagi jesteśmy bardzo wdzięczni. Takie uwagi prosimy jednak zamieszczać w przeznaczonym dla nich dziale, względnie prosimy jednak o kontakt mailowy z redakcją (zakładka kontakt). Tylko wówczas mamy pewność, że Wasze uwagi trafią do osób odpowiedzialnych za treść Serwisu.

  §8. Wydawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w par. 4, 5, 6 i 7 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia par. 4, 5, 6 i 7 regulaminu. Wydawca może również przekazać pozostające w jego posiadaniu dane Uczestników Forum sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

  §9. Wydawca zastrzega sobie prawo do usuwania całości lub części treści, w których pojawiają się linki prowadzące na zewnętrzne strony internetowe, zgodnie z prowadzoną polityką Serwisu TCMblog.pl.

   

  III. ZASADY KORZYSTANIA Z FORUM

  §10. Uczestnik Forum powinien zakładać wątki w odpowiednich dla nich działach, w przeciwnym razie wątki będą przenoszone do właściwych działów przez Wydawcę.

  §11. Temat wątku powinien być odpowiednio sformułowany przez zakładającego go Uczestnika Forum i jednoznacznie określać treść wątku.

  §12. Przed założeniem nowego wątku Uczestnik Forum ma obowiązek sprawdzić, czy podobny wątek nie został już wcześniej utworzony na forum (może w tym celu skorzystać z wyszukiwarki na forum – opcja „Szukaj na forum…”).

  §13. Niedopuszczalne jest tworzenie takich samych wątków w kilku różnych działach. Powtarzające się wątki będą usuwane.

  §14. Niedopuszczalne jest nadużywamy wielkich liter, zwłaszcza w temacie wątku.

  §15. Dopuszczalne jest cytowanie jedynie krótkich fragmentów celem przypomnienia, o co chodziło w cytowanej wypowiedzi.

  §16. Niedopuszczalne jest tworzenie jedno- lub kilkuwyrazowych postów o treści typu: „Popieram”, „Zgadam się”, „Ok” itp.

  §17. Wydawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

   

  IV. PRAWA WYDAWCY

  §18. Wydawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron Forum z treści prowadzonych przez siebie serwisów bez podawania przyczyn takiego działania.

  §19. Uczestnicy Forum poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach Forum wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w innych wydawnictwach Wydawcy.

  §20. Uczestnicy Forum publikujący swoje wypowiedzi na forum niniejszym upoważnia nieodpłatnie Administratora Serwisu TCMblog.pl do:

  1. zapisywania publikowanych wypowiedzi w pamięci komputera;
  2. obróbki cyfrowej celem dostosowania ich do wymogów Serwisu TCMblog.pl;
  3. publikowania i rozpowszechniania nadesłanych przez Użytkownika wypowiedzi w sieci Internet;
  4. włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań;
  5. wytwarzania określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie;
  6. rozpowszechniania wypowiedzi na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również w postaci drukowanej;
  7. umieszczania wypowiedzi w bazach danych.

   

  V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  §21. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

   

  Życzymy miłego korzystania z forum TCMblog.pl!

  Możesz znać nas z