• TCM w Polsce
 • Z punktu widzenia TCM pojęcie „zdrowie” jesteśmy w stanie zdefiniować jako równowagę między Yin i Yang. Naturalnym jest, że zmiany zachodzące wokół nas wpływają na tę równowagę.

  Teoria yin – yang przedstawia Wschodnie podejście dostrzegające przeciwieństwa występujące w naturze, jednak wyraźnie podkreśla, że zjawiska uzupełniają się i nie mogłyby istnieć bez siebie nawzajem.

  Poród to kluczowy moment dla przyszłej mamy. Tradycyjna Medycyna Chińska spieszy z pomocą pacjentkom także i w jego momencie.

  Według Medycyny Chińskiej Serce jest władcą wszystkich organów ciała, siedzibą umysłu, psychiki i świadomości. Dostrzega ono wszelkie zaburzenia, które pojawiają się w innych narządach.

  Sen, który stanowi 1/3 naszego życia, wciąż kryje przed nami wiele tajemnic. Co na temat snu mówi Medycyna Chińska? Ile powinniśmy spać? W jaki sposób zapewnić higienę snu?

  Według Medycyny Chińskiej przyczyną 70% chorób są problemy pojawiające się na poziomie naszej psychiki i naszych emocji. Nasze zdrowie w dużej mierze zależy od umiejętności radzenia sobie z emocjami.

  Zgodnie z Teorią Pięciu Przemian do każdej z przemian - pory roku - mamy przypisany układ narządów. Początek chińskich pór roku ma na celu zaakcentowania aktywności danego układu narządów.

  W ostatnim czasie postawiona została teza mówiącą, że w wyniku błędnych tłumaczeń chińskich traktatów medycznych nasze postrzeganie Medycyny Chińskiej jest w pewnym stopniu skrzywione.

  Czemu w przypadku anginy odwracanie nierównowagi rozgrzewaniem, odżywianiem czy rozpraszaniem niekiedy nie działa a stan chorobowy wręcz się pogłębia?

  Yang Sheng to chińska sztuka życia w taki sposób aby osiągać długowieczność i wzmacniać zdrowie. Traktaty Yang Sheng zawierały listy życiowych zaleceń i przeciwwskazań.

  FreshMail.pl