fbpx
 • TCM w Polsce
 • Historia numerologii

  Historia numerologii chińskiej

  Artykuł opracowany przez:
  Agnieszka Barczyńska

  Mówią, że numerologię można nazwać psychologią liczb, ponieważ bada procesy życia doczesnego bazując na liczbach i opierając się na intuicji. Łączy aspekty naukowe z doświadczeniem i z uwagą traktuje podszepty podświadomej części umysłu. To stawia ją na granicy pomiędzy działaniem opartym na racjonalnym traktowaniu rzeczywistości, a sztuką magiczną lub wróżbiarską, gdyż dotyka tajemniczego obszaru człowieczeństwa. Choć intuicja od zawsze stanowiła przedmiot badań naukowych, wciąż uznawana jest za coś nieokreślonego i niewyjaśnionego. To połączenie określonego z nieokreślonym pokazuje, że Chińczyków cechuje korelatywny sposób myślenia, czyli taki, który zakłada istnienie złożonej struktury, gdzie każdy element ma swoje miejsce i znaczenie, a całością kieruje nieskończone Dao. Ten sposób pojmowania jest fundamentem chińskiej filozofii, z której zrodziła się numerologia oraz sztuka Feng Shui.

  Legendarne początki numerologii chińskiej – He Tu i Lo Shu

  Ciężko jest mówić o numerologii chińskiej bez zapoznania się z jej historią. Chińska kultura oparta na symbolice zasadza się w licznych legendach – jak zresztą ma to miejsce w kulturach wielu krajów. Baśnie, bajki czy legendy wpływały na postrzeganie i interpretowanie otaczającego świata oraz utrwalały postawy światopoglądowe. Dogmat kosmologicznego porządku, gdzie wszystko istnieje w idealnej harmonii, opierając się na zgodnym połączeniu sił Yin-Yang, znaleźć można choćby w tradycyjnych legendach chińskich, opisanych w „Księdze historii” Shang-Shu z V wieku p.n.e.

  Jedna z legend przytacza historię życia mitycznego cesarza Wu Hsia. Ów cesarz, siedząc nad Rzeką Żółtą (He), otrzymał Dar Niebios pod postacią wzoru z jadeitowych białych i czarnych kropek, które widniały na boku mitycznego smoka-konia. To tajemnicze zwierzę wyłoniło się w trakcie, gdy Wu Hsia rozmyślał nad rozwiązaniem problemu powodzi, które dręczyły mieszkańców Państwa Środka. Białe kropki symbolizujące energię Yang i czarne będące symbolem energii Yin, nakreśliły diagram tzw. He Tu (lub ho-t’u), co znaczy „mapa rzeki”.

  Istnieje również druga legenda i ma ona wiele oblicz. Mówi, iż czarne i białe punkty tworzyły symboliczny układ znany jako Lo Shu, czyli „magiczny kwadrat”. Był on widoczny na skorupie żółwia, który wynurzył się z rzeki Lo przed oczami Yu Wielkiego – pierwszego historycznego cesarza i założyciela Dynastii Xsia.

  Diagramy Xian Tian i Hou Tian

  Obydwa diagramy zostały skorelowane z sekwencją ośmiu trygramów. Pierwszy zwany Porządkiem Wcześniejszego Nieba – Xian Tian stanowi wzorzec tak zwanej ”martwej natury”. Jest stabilny, doskonale harmonijny i niezmienny. Prezentuje schemat przeciwstawnych sobie sił, będących względem siebie w idealnej równowadze. Drugi nazwany Porządkiem Późniejszych Niebios – Hou Tian, charakteryzuje ruch i przemiany widoczne we wszechświecie pod postacią cykli życia i natury. Jego zmienność oraz dynamika są efektem oddziaływania Qi człowieka i natury. Xian Tian prezentuje siły energii. Hou Tian pokazuje sposób oddziaływania sił na siebie. Sekwencja statyczna poprzedza dynamiczną, Yin oddziałuje na Yang i odwrotnie.

  Diagramom He Tu i Lo Shu podporządkowano odpowiednie cyfry. Ich rozmieszczenie i odniesienie względem siebie, ma w numerologii chińskiej kluczowe znaczenie. Wykorzystuje się je do analizy przeszłości i prawdopodobieństwa zdarzeń, jakie wynikają ze stosunku człowieka z otoczeniem. Są też wskaźnikiem jakości życia człowieka w przyszłości. Dotyczą zdrowia, pracy i finansów, kariery, domu, stanu cywilnego, nauki i zabawy itd. Wieloznaczność obu diagramów jest obszerna, dlatego tylko w kilku zdaniach wspomnę o ich najważniejszych cechach.

  Układy cyfr w chińskiej numerologii

  W każdym z układów cyfry odpowiadają ilościom kropek. Cyfry nieparzyste prezentują kropki Yang, zaś parzyste – Yin. Numerolodzy chińscy studiujący symbolikę i znaczenie diagramów odkryli, iż wyjątkowość każdego z nich uwidacznia się w odpowiednim ułożeniu cyfr, ich wzajemnej korelacji oraz zależnościach. Suma cyfr parzystych i nieparzystych w dowolnej konfiguracji (pionowej, poziomej i przekątnej), w wybranym diagramie zawsze jest taka sama. Kolejność cyfr reprezentuje cykl życia człowieka, gdzie przeszłość poprzedza przyszłość. Pierwsze pięć cyfr stanowią tak zwane „liczby Inicjacji”. Reprezentują wstępne zamiary i początkowe działania. Są one ekspansywne, ale też ukryte (wewnętrzne), gdyż na tym etapie nie widać rezultatów. Kolejne cyfry (łącznie z liczbą 10) nazwane „liczbami Spełnienia”, symbolizacją realizacje już dokonane i widoczne (zewnętrzne). Każda z cyfr ma swoje unikalne znaczenie. Opiszę je dokładnie w następnym artykule. Dodam jedynie, że nie bez znaczenia jest wzajemna relacja obu układów. Rozwiązania matematyczne He Tu i Lo Shu dają zadziwiające rezultaty, świadczące o tym, że razem stanowią pełnię. Sumując liczbę kropek każdego z nich, otrzymujemy liczbę 100, która jest symbolem „olbrzymiej wytrwałości”. Potężne znaczenie w numerologii chińskiej mają dwa kierunki – zgodny i przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Nabierają one szczególnego znaczenia w diagramie Lo Shu.

  Wnikając głęboko w meandry połączeń i wyliczeń oraz zależności, dochodzimy do najstarszego symbolu ludzkości – swastyki, która znana jest na całym świecie od tysięcy lat. I choć ma ona swoją niechlubną (późniejszą) historię, tak naprawdę jest symbolem solarnym. Ukazuje ruch, zmianę, cykliczność, nieskończoność. Przynosi szczęście, płodność, pomyślność. Tak więc krzyż wibrujący w prawo lub w lewo (każdy z kierunków ma inne znaczenie), łączy praktycznie wszystkie starożytne kultury świata.

  Historyczny rozwój chińskiej numerologii

  Rzeczywista historia powstania He Tu i Lo Shu nie jest tak naprawdę znana. Sądzi się, że diagramy są efektem wielu lat obserwacji wszechświata i licznych analiz starożytnych filozofów chińskich. Wzmianka o Lo Shu widnieje w słynnych „Dialogach Konfucjańskich” (obecny tytuł brzmi „Lunyu”), natomiast informacja o Ho Tu pojawiła się jakieś 400 lat później, w czasach panowania dynastii Han. Sam układ liczb datuje się na okres dynastii Song (420-479 r.n.e.). Powiązanie He Tu z Lo Shu sugeruje, że jedno jest rezultatem analiz drugiego. Lo Shu odzwierciedla siatkę Bagua, która również prezentuje porządek Wszechświata. Jest fundamentem dla powstania wielu nauk takich jak: kosmologia, astrologia, medycyna, ekonomia, sztuki piękne czy religia.

  Chińczycy wierzą, że każda z liczb ma swój unikalny rodzaj energii Qi, jednak można je podzielić na trzy grupy: szczęśliwe, obojętne i niekorzystne. Znaczenie każdej z nich jest zależne od kontekstu. W moim następnym artykule zapraszam Was do jego poznania.

  Autorzy

  Agnieszka Barczyńska Dyplomowana naturopatka - absolwentka Studium Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowia we Wrocławiu. Interesuje się Tradycyjną Medycyną Chińską, medycyną energetyczną i wpływem emocji na stan zdrowia oraz psychofizyczne funkcjonowanie człowieka. Od niedawna jest terapeutką Kodu Emocji wg. dr Bradleya Nelsona. Pasjonuje się zdrowiem i prawidłowym odżywianiem oraz numerologią, psychologią i parapsychologią.

  Najciekawszy newsletter o Medycynie Chińskiej!

  • Dołącz do grona naszych czytelników.
  • Śledź nasze artykuły, filmy i polecane akcesoria TCM.

  Horoskop Chiński - Twój charakter i przyszłość według tradycyjnej mądrości Wchodu

  książka, Horoskop Chiński

  Możesz znać nas z