fbpx
 • TCM w Polsce
 • akupunktura na wzmocnienie Qi, punkty na wzmocnienie Qi

  Punkty akupunktury na wzmocnienie Qi

  Artykuł na podstawie pracy dyplomowej autorstwa:
  Pełna publikacja pracy na stronie:
  Szkoła Akupunktury Tradycyjnej w Bydgoszczy

  Niedoczynność tarczycy, objawiająca się ogólnym osłabieniem, bladą cerą, bladym językiem, słabym pulsem, poceniem się i letargiem, w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej związana jest z niedoborami energii Qi Śledziony, Nerek oraz Wątroby, a także z niedoborami Yang. Jeżeli Qi Wątroby jest deficytowa powstaje wówczas stagnacja Krwi oraz stagnacja energii Qi. Medycyna Chińska do leczenia tych dolegliwości stosuje ziołolecznictwo oraz akupunkturę i moksoterapię.

  W poniższym artykule przedstawione zostaną punkty stosowane w akupunkturze i moksoterapii, które używa się do leczenia niedoczynności tarczycy.

  Punkty na wzmocnienie Qi

  1) Meridian Płuc, Lu

  • Lu 5 (Chi Ze) – w dole łokciowym, w miejscu spotkania linii krzywej biegnącej przez zgięcie łokciowe (w płaszczyźnie poprzecznej) z linią krzywą biegnącą wzdłuż bocznego brzegu mięśnia dwugłowego ramienia.

  2) Meridian Jelita Grubego, LI

  • LI 4 (He Gu) – na grzbietowej powierzchni dłoni, w kącie pomiędzy podstawą,
 a powierzchnią trzonu drugiej kości śródręcza.
  • LI 17 (Tian Ding) – na bocznej powierzchni szyi, na tylnym brzegu mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego, na poziomie linii krzywej poprowadzonej przez dolny brzeg chrząstki tarczowatej krtani.

  3) Meridian Żołądka, St

  • St 28 (Shui Dao) – na podbrzuszu, 2 cuny w bok od linii pośrodkowej przedniej ciała
 i 3 cuny poniżej poziomu pępka.
  • St 36 (Zu San Li) – na przedniej powierzchni podudzia, na przednim brzegu kości piszczelowej, poniżej jej guzowatości, na przyśrodkowym brzegu mięśnia piszczelowego przedniego, około 13 cunów proksymalnie od wyniosłości kostki bocznej.

  4) Meridian Śledziony, Sp

  • Sp 4 (Gong Sun) – na przyśrodkowym brzegu stopy, w kącie pomiędzy podstawą, 
a dolno-przyśrodkową powierzchnią trzonu pierwszej kości śródstopia, w miejscu przyczepu mięśnia piszczelowego przedniego do podstawy pierwszej kości śródstopia.
  • Sp 6 (San Yin Jiao) – na przyśrodkowej powierzchni goleni, na tylnym brzegu piszczeli, między kością, a mięśniem płaszczykowym, 3 cuny proksymalnie od wyniosłości kostki przyśrodkowej.

  5) Meridian Serca, Ht

  • Ht 7 (Shen Men) – w okolicy dłoniowej nadgarstka, w miejscu spotkania promieniowego brzegu ścięgna mięśnia zginacza łokciowego nadgarstka z proksymalnym, promieniowym brzegiem kości grochowatej.

  6) Meridian Jelita Cienkiego, Si

  • Si 17 – na przednim brzegu mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego, od tyłu od kąta żuchwy.

  7) Meridian Pęcherza Moczowego, BL

  • BL 10 (Tian Zhu) – na poziomie dolnego brzegu łuku tylnego pierwszego kręgu szyjnego, 1,3 cuna bocznie od linii pośrodkowej tylnej ciała.
  • BL 13 (Fei Shu) – na tylnej, górnej części tułowia, na poziomie dolnego brzegu wyrostka kolczystego trzeciego kręgu piersiowego, 1,5 cuna bocznie w stosunku do linii pośrodkowej tylnej ciała.
  • BL 15 (Xin Shu) – na tylnej, górnej części tułowia, na poziomie dolnego brzegu wyrostka kolczystego piątego kręgu piersiowego, 1,5 cuna bocznie w stosunku do linii przyśrodkowej tylnej ciała.
  • BL 20 (Pi Shu) – na tylnej, górnej części tułowia, na poziomie dolnego brzegu wyrostka kolczystego jedenastego kręgu piersiowego, 1,5 cuna bocznie w stosunku do linii przyśrodkowej tylnej ciała.
  • BL 23 (Shen Shu) – na tylnej dolnej części tułowia, na poziomie dolnego brzegu wyrostka kolczystego drugiego kręgu lędźwiowego, 1,5 cuna bocznie w stosunku do linii pośrodkowej tylnej ciała.

  8) Meridian Nerek, Kid

  • Kid 1 (Yong Quan) – na podeszwie stopy, w miejscu spotkania linii pionowej przebiegającej między drugim i trzecim palcem z linią poziomą biegnącą w około 1/3 odległości mierzonej od stawu śródstopno-paliczkowego drugiego palca stopy do tylnego brzegu pięty.
  • Kid 2 (Gu Gu) – na przyśrodkowym brzegu stopy, tuż poniżej guzowatości kości łódkowatej.
  • Kid 3 (Tai Xi) – w miejscu spotkania linii pionowej (w płaszczyźnie czołowej) przebiegającej w połowie odległości pomiędzy tylnym brzegiem kostki przyśrodkowej, 
a przednio-przyśrodkowym brzegiem ścięgna Achillesa z linią poziomą (w płaszczyźnie poprzecznej) przebiegającą przez szczyt kostki przyśrodkowej.
  • Kid 7 (Fu Liu) – na przyśrodkowej, dystalnej części podudzia, na przyśrodkowym brzegu ścięgna Achillesa, 2 cuny proksymalnie od wyniosłości kostki przyśrodkowej.

  9) Meridian Osierdzia, Pc

  • Pc 5 (Jian Shi) – centralnie pomiędzy ścięgnami mięśnia zginacza promieniowego nadgarstka oraz dłoniowo długiego, 3 cuny proksymalnie od zgięcia nadgarstka (Pc7).
  • Pc 6 (Nei Guan) – na przedniej powierzchni przedramienia, pomiędzy ścięgnami mięśnia zginacza promieniowego nadgarstka oraz dłoniowego długiego, 2 cuny proksymalnie od zgięcia nadgarstka (Pc 7).

  10) Meridian Potrójnego Ogrzewacza, TH

  • TH 13 (Nao Hui) – punkt umiejscowiony na tylnej powierzchni ramienia, w miejsce spotkania linii prostej poprowadzonej przez środek tylnej powierzchni ramienia z linią krzywą biegnącą wzdłuż tylnego brzegu mięśnia naramiennego;

  11) Meridian Pęcherzyka Żółciowego, GB

  • GB 20 (Feng Chi) – na głowie, w okolicy potylicznej, w miejscu spotkania linii krzywej przechodzącej pomiędzy podstawą kości potylicznej, a pierwszym kręgiem szyjnym z linią krzywą biegnąca po powierzchni głowy przez środek źrenicy i otwór nadoczodołowy. Pomiędzy mięśniem czworobocznym grzbietu, a mostkowo-obojczykowo-sutkowym, na dolnej powierzchni kości potylicznej.

  12) Meridian Wątroby, Liv

  • LIV 2 (Xing Jian) – na grzbiecie stopy, w kącie pomiędzy podstawą, a boczną powierzchnią trzonu bliższego paliczka pierwszego palca.

  13) Meridian dodatkowy, Ren

  • Ren 4 (Guan Yuan) – na podbrzuszu, na linii pośrodkowej przedniej ciała, 3 cuny dystalnie od pępka.
  • Ren 6 (Qi Hai) –na podbrzuszu, na linii pośrodkowej przedniej ciała, 1,5 cuny dystalnie od pępka.
  • Ren 12 (Zhong Wan) – na nadbrzuszu, na linii pośrodkowej przedniej ciała, 4 cuny dogłowowo w stosunku od środka pępka.
  • Ren 22 (Tian Tu) – we wcięciu szyjnym mostka.

  14) Meridian dodatkowy, Du

  • Du 4 (Ming Men) – w okolicy lędźwiowej, poniżej wyrostka kolczystego drugiego kręgu lędźwiowego, na linii pośrodkowej tylnej ciała.
  • Du 14 (Da Zhui) – na dolnej części karku, poniżej wyrostka kolczystego siódmego kręgu szyjnego, na linii pośrodkowej tylnej ciała.
  • Du 20 (Bai Hui) – na szwie strzałkowym, w połowie odcinka wyznaczonego przez punkt bregmy i punkt lambdy.

  15) Dodatkowe punkty

  • Yin Tang – pomiędzy brwiami, na przedniej środkowej linii twarzy.

  Co to jest Cun?

  Cun to jednostka miary odległości używana w tradycyjnej medycynie chińskiej. Jeden cun odpowiada długości paliczka środkowego w palcu wskazującym lub szerokości kciuka w jego najszerszym miejscu.

  Niedoczynność tarczycy w Medycynie Chińskiej

  W Tradycyjnej Medycynie Chińskiej objawy niedoczynności tarczycy kojarzone są przede wszystkim z deficytami Yang i niedoborami Qi (Śledziony, Nerek i Wątroby), które mogą prowadzić do stagnacji Krwi i stagnacji energii Qi. W takich przypadkach medycyna chińska zaleca wzmocnienie Qi i tonizowanie Yang. Na naszym blogu można znaleźć artykuły, w których rozwinęliśmy ten temat:


  BIBLIOGRAFIA

  1. H. Dyczek, M. Grzonkowska, Anatomiczna lokalizacja punktów akupunktury, Bydgoszcz 2014
  2. C. Focks, Atlas of Acupuncture, England 2008

  Autorzy

  Bolor Fuz Specjalistka Medycyny Chińskiej i dyplomowana akupunkturzystka. Absolwentka Szkoły Akupunktury Tradycyjnej im. Michała Boyma w Bydgoszczy oraz Studiów Magisterskich Szkoły Głównej Handlowej. Członek Polskiego Towarzystwa Akupunkturzystów Zawodowych. Ukończyła liczne kursy medycyny chińskiej i akupunktury w Mongolii i w Polsce. Od lat z sukcesami prowadzi praktykę w Gabinecie Aku-Punkt w Warszawie.

  Najciekawszy newsletter o Medycynie Chińskiej!

  • Dołącz do grona naszych czytelników.
  • Śledź nasze artykuły, filmy i polecane akcesoria TCM.

  Anatomiczna lokalizacja punktów akupunktury

  akupunktura, punkty akupunkturowe, podręcznik, przewodnik, atlas

  Miedziane igły do akupunktury i elektroakupunktury

  igły do akupunktury miedziane chińskie

  Stalowe igły do akupunktury - chińskie, koreańskie i japońskie

  igły do akupunktury miedziane chińskie

  Renesans akupunktury - Prof. dr n.med. Zbigniew Garnuszewski

  akupunktura, punkty akupunkturowe, podręcznik, przewodnik, atlas

  A Manual of Acupuncture - książka

  książka, akupunktura
  logo firmy lub zdjęcie osoby wspolpracującej

  Aku Punkt - Warszawa

  Gabinet akupunktury i medycyny chińskiej

  Możesz znać nas z