fbpx
 • TCM w Polsce
 • Co to jest aurikuloterapia?

  Czy w metodzie, tak starej jak akupunktura, można odkryć jeszcze coś nowego? Współczesny rozwój aurikuloterapii, który gwałtownie rozpoczął się w latach 50. i 60. XX wieku, dowodzi, że jak najbardziej tak! Czym jest aurikuloterapia? To zabiegi lecznicze polegające na stymulacji określonych punktów znajdujących się na uchu – stąd też pochodzi jej nazwa – auricula to po łacinie małżowina uszna.

  Terapia ucha w Chinach

  Ucho, od samych niemalże początków rozwoju akupunktury, stanowiło niezwykle istotny obszar ciała. O jego kluczowym znaczeniu w holistycznym systemie medycyny chińskiej świadczy choćby to, że w traktacie będącym podstawą dla medycyny chińskiej, jakim jest Kanon medycyny Żółtego Cesarza, znajduje się informacja, że w uchu łączą się wszystkie kanały energetyczne ludzkiego ciała. W traktacie wspomina się o bezpośrednim połączeniu małżowiny usznej z sześcioma kanałami yang oraz sześcioma kanałami yin (poprzez dywergentne kanały yang) [1]. Przez wieki odkrywano powiązania pomiędzy poszczególnymi punktami ucha, a organami wewnętrznymi i częściami ciała człowieka. Dzięki tym odkryciom chińscy lekarze, poprzez nakłuwanie tych punków byli w stanie leczyć poszczególne dolegliwości. Niestety jednak akupunktura ucha nie cieszyła się w Chinach tak dużą popularnością jak klasyczna akupunktura polegająca na nakłuwaniu innych części ciała. Z powodu słabnącej popularności, akupunktura ucha była coraz rzadziej stosowana, aż w końcu odeszła w zapomnienie.

  Terapia ucha w Europie i na świecie

  Zabiegi stymulacji określonych punktów na uchu rozwijały się niezależnie na całym świecie i w różnych epokach. O ile chińska akupunktura ucha jest najstarszym udokumentowanym przykładem takich zabiegów, o tyle zabiegi tego typu rozwijały się również w Europie i świecie arabskim. W XVII wieku portugalski lekarz Zacutus Lusitanus stosował, w stosunku do osób cierpiących na nerwobóle kulszowe, metodę przyżegania określonych punktów znajdujących się w górnej części małżowiny usznej. Metoda ta szybko rozpowszechniła się we Francji i Włoszech. Z kolei w XVIII wieku włoski lekarz Valsalva zalecał nakłuwanie określonej strefy ucha w przypadku bólu zębów. W świecie islamu uzdrowiciele zwalczali ból i różne dolegliwości przy pomocy miedzianych kolczyków zakładanych w określonych miejscach ucha [2].

  Choć terapie lecznicze związane z punktami ucha istniały od wielu stuleci, współczesny dynamiczny rozwój aurikuloterapii rozpoczął się w latach 50. i 60. XX wieku. Ten gwałtowny rozwój aurikuloterapia zawdzięcza przede wszystkim francuskiemu lekarzowi, doktorowi Paulowi Nogierowi.

  Dr Paul Nogier

  Dr Paul Nogier urodził się w 1908 roku w Lyonie, gdzie pracował przez większość życia i gdzie zmarł w 1996 roku. Był on synem Thomasa Nogiera – profesora fizyki medycznej. Paul Nogier w czasie swoich studiów interesował się medycyną, homeopatią, akupunkturą i kręgarstwem. W trakcie badania kilku pacjentów korzystających z pomocy uzdrowicieli, zainteresował się sposobem uwspółcześnienia takich zabiegów, przez co w 1951 roku rozpoczął badania, które w 1956 roku zaowocowały opracowaniem przez niego nowej metody leczenia, jaką jest aurikuloterapia, metoda nazwana tak przez samego dr Nogiera.

  Paul Nogier, aurikuloterapia, terapia ucha

  Aurikuloterapia – założenia

  Aurikuloterapia to jedna z dziedzin refleksologii (lub refleksoterapii). Refleksologia to nauka zajmująca się badaniem odruchów ludzkiego organizmu, która łączy w sobie elementy anatomii, neurologii, psychiatrii i psychologii. Refleksologia to także rodzaj alternatywnej terapii leczniczej (refleksoterapii), która opiera się na stymulacji (zazwyczaj poprzez masaż lub ucisk) określonych miejsc na ciele, tak zwanych „refleksów” lub punktów spustowych, w celu pozytywnego wpłynięcia na funkcjonowanie organów wewnętrznych. Refleksologia działa poprzez pobudzanie układu nerwowego i układu krążenia, aby w ten sposób uruchomić i wspomóc naturalne procesy regeneracji i samoleczenia się organizmu. Zgodnie z holistycznym podejściem obecnym w refleksologii, cały układ organizmu człowieka znajduje swoje odbicie w jego określonych częściach. Takie samo podejście odnajdujemy w aurikuloterapii. Według dr Nogiera, w ludzkim uchu możemy odnaleźć odbicie wszystkich części ciała oraz wszystkich organów i narządów. Dr Nogier opracował, przedstawiającą te odbicia, specjalną mapę somatotopową „odwróconego płodu” wpisanego w ucho [3]. „Odwrócony płód” to wpisany w kształt ucha, tak zwany homunkulus – czyli postać człowieka. Oddziaływanie na obszary „ciała” homunkulusa wpływa na odpowiadający mu obszar ciała pacjenta. Dr Nogier badając aktywne punkty posługiwał się nowoczesnymi osiągnięciami techniki medycznej, mierząc opór elektryczny skóry. Dzięki temu dr Nogier stworzył nową mapę punktów, odmienną od klasycznych punktów usznych, które odnaleźć można w tradycyjnej akupunkturze, a których rozlokowanie opiera się na zasadzie Pięciu Przemian.

  W małżowinie usznej można odnaleźć trzy kategorie punktów:

  • punkty lokalne, które powiązane są z konkretnymi organami lub częściami ciała;
  • punkty mistrzowskie, których stymulacja umożliwia uzupełnienie protokołów leczenia;
  • punkty funkcyjne, które używane są w stymulacji ucha dominującego, a które dzielą się na chińskie punkty funkcyjne (oparte na zasadzie Pięciu Przemian) oraz francuskie punkty funkcyjne i pozostałe chińskie punkty empiryczne (których nazwy odpowiadają zastosowaniu punktów w leczeniu) [4].

  Badania prowadzone przez dr Paula Nogiera spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem zarówno we Francji, jaki i wśród akupunkturzystów z pozostałych krajów europejskich. Jego badania zaczęli kontynuować i rozwijać inni europejscy specjaliści z tej dziedziny, tacy jak Günther Lange z Niemiec oraz Georg König i Ingrid Wancura z Austrii [5].

  Zainteresowanie odkryciami dr Paula Nogiera doprowadziły w Chinach do odrodzenia, po wiekach, zabiegów akupunktury uszu, które wówczas już były w Chinach praktycznie zapomniane. Chińscy akupunkturzyści korzystający z osiągnięć aurikuloterapii, również przyczynili się do jej rozwoju, łącząc ją z elektrofizjologią [6]. Badania nad aurikuloterapią prowadzone w Chinach wpisywały tę metodę leczenia w szeroki nurt tradycyjnej medycyny Chińskiej. Teoria aurikuloterapii opracowana przez dr Nogiera wpisuje się natomiast lepiej w koncepcje medycyny zachodniej [7].

  aurikuloterapia, punkty uszne, punkty ucha, ucho, akupunktura

  Wykrywanie i stymulacja punktów ucha

  Punkty położone na małżowinie usznej można odnajdywać bądź to na podstawie tradycyjnych map punktów akupunkturowych lub stworzonych przez dr Nogiera map punktów w aurikuloterapii, bądź też wykrywać je na bieżąco przy użyciu elektronicznych detektorów, które mierząc opór elektryczny skóry, pozwalają odnaleźć punkt, gdzie opór elektryczny jest zmniejszony, co świadczy o dysfunkcji narządu lub części ciała, z którą punkt ten jest połączony [8].

  W trakcie zabiegów aurikuloterapii lub akupunktury ucha stymuluje się zazwyczaj dwie lub trzy kategorie punktów jednocześnie. Stymulacja tych punktów może być dokonywana przy pomocy igieł usznych do akupunktury, specjalnych pinezek lub igieł intradermalnych, ziaren vaccaria lub metalowych kuleczek, a także za pomocą moksoterapii, elektrostymulacji, stymulacji laserowej, masażu, ucisku (akupresury) lub skrwawiania punktów.

  Igły uszne

  Aurikuloterapia korzysta zarówno z klasycznych igieł do akupunktury (w takim wypadku powinno się wybierać krótsze igły), jak i z igieł intradermalnych, pinezek lub specjalnych usznych igieł permanentnych. Igły intradermalne służą do nakłuwania równoległego do powierzchni skóry, dzięki czemu ich wbijanie nie stwarza ryzyka uszkodzenia delikatnych chrząstek w uchu. Przez to, że są wbite równolegle, igły intradermalne nie odstają do skóry, dzięki czemu możliwe jest ich przyklejenie plasterkiem, które umożliwia noszenie ich przez dłuższy czas po zabiegu (przez kilka godzin, albo nawet przez kilka dni). Podobną rolę spełniają pinezki, te różnią się od igieł intradermalnych tym, że wbija się je prostopadle do skóry, dlatego też nakłuwając ucho należy zwrócić uwagę na to, by nie uszkodzić chrząstek ucha.

  aurikuloterapia, igła permanentna, igła uszna, ASP, akupunktura ucha

  Igły permanentne są przystosowane specjalnie do zabiegów ucha. Są one bardzo małych rozmiarów (ich długość wnosi dosłownie parę milimetrów), a do ich aplikacji potrzebne jest zazwyczaj specjalne urządzenie w postaci aplikatora (niekiedy igła fabrycznie umieszczona jest już w prostym aplikatorze). Po aplikacji igły permanentne osadzone są w tkance i mogą stymulować punkt przez kilka do kilkunastu dni (najlepiej jest je wtedy zabezpieczyć przy pomocy plasterka).

  Urządzenie elektroniczne

  Dr Paul Nogier tworząc współczesną aurikuloterapię zajmował się jednocześnie rozwijaniem nowoczesnych metod stymulacji punktów usznych. W ten sposób opracował w Lyonie pierwsze elektroniczne urządzenia do aurikuloterapii, które wykorzystywały prąd elektryczny w celu stymulowania punktów, w których wykryto zmniejszony opór elektryczny skóry świadczący o tym, że jest to tzw. punkt patologiczny (dopowiedziany za niedomagający narząd lub obszar ciał). Urządzenia do stymulacji elektrycznej pełnią równocześnie funkcję detektorów punktów, ponieważ potrafią mierzyć opór elektryczny skóry w badanym miejscu i porównywać go z naturalnym oporem skóry ucha pacjenta.

  Laser

  Stymulacja punktów usznych laserem to najnowsze rozwiązania w dziedzinie aurikuloterapii. Laser do aurikuloterapii umożliwia bezbolesną i bardzo szybką stymulację, która docierać może do głębokich warstw tkanek, w bezpieczny sposób przenikając przez wodę i hemoglobinę zawartą w ciele człowieka, oddziałując wyłącznie na komórki.

  Podsumowanie

  Dynamiczny rozwój aurikuloterapii, który nastąpił w drugiej połowie XX wieku pokazuje, z jednej strony, że rozwój tradycyjnych metod leczenia wywodzących się z medycyny chińskiej, jest cały czas możliwy, a z drugiej strony pokazuje, że rozwój ten może korzystać z odkryć współczesnej nauki i techniki oraz osiągnięć medycyny zachodniej, tworząc nową jakość zabiegów medycznych.

  Aurikuloterapia - Terapia punktów usznych

  Dużo więcej na temat aurikuloterapii a także o konkretnych
  technikach terapeutycznych z jej zastosowaniem przeczytasz w książce:

  Aurikuloterapia

  – Terapia punktów usznych

  To pierwsza książka R. Nogier’a wydana w języku polskim!

  ZOBACZ

  Przypisy i źródła:

  [1] Kanon medycyny chińskiej Żółtego Cesarza, przekład Neijing Suwen, komentarz Maoshing Ni, przekład polski Agnieszka Krzemińska, Łódź: Wydawnictwo Galaktyka, 2012.
  [2] Zbigniew Garnuszewski, Renesans akupunktury, Warszawa 1988.
  [3] Hamid Montakab, Medycyna chińska w praktyce. Teoria, diagnostyka i terapia w rozumieniu zachodnim, Łódź: Wydawnictwo Galaktyka, 2017, s. 317.
  [4] Ibidem, s. 317.
  [5] Zbigniew Garnuszewski, Renesans akupunktury, Warszawa 1988.
  [6] Ibidem.
  [7] Hamid Montakab, Medycyna chińska w praktyce. Teoria, diagnostyka i terapia w rozumieniu zachodnim, Łódź: Wydawnictwo Galaktyka, 2017, s. 317.
  [8] Ibidem, s. 317.

  Autorzy

  TCMblog Autorski artykuł TCMblog. Jeśli chcesz opublikować swój artykuł na naszym blogu lub dołączyć do grona autorów TCMblog zapraszamy do kontaktu na adres e-mail: kontakt@tcmblog.pl.

  Najciekawszy newsletter o Medycynie Chińskiej!

  • Dołącz do grona naszych czytelników.
  • Śledź nasze artykuły, filmy i polecane akcesoria TCM.

  Elektroniczna akupunktura i aurikuloterapia - Premio 20 DT

  elektroterapia, akupunktura, aurikuloterapia, Premio 20 DT

  Igły do akupunktury z plastikowymi uchwytami - do akupunktury kosmetycznej i weterynaryjnej

  igły do akupunktury plastikowe kosmetologiczne weterynaryjne

  Igły intradermalne - igły uszne do aurikuloterapii i akupunktury ucha

  igły do akupunktury miedziane chińskie

  Igły uszne z aplikatorem

  igły, uszne, aurikuloterapia, akupunktura ucha, z aplikatorem

  Laserowa akupunktura i aurikuloterapia - Premio 30 Laser Duo

  elektroterapia, laseropunktura, laser, akupunktura, aurikuloterapia, Premio 30 Laser

  Ziarno Vaccaria do punktów usznych

  ziarno vaccaria

  Sondy do akupresury

  sonda do akupresury, sondy akupresurowe, akupresura

  Handbook to auriculotherapy - P. Nogier (ENG)

  aurikuloterapia, auriculotherapy

  Aurikuloterapia - terapia punktów usznych - R. Nogier

  aurikuloterapia, podręcznik, książka

  E-Kurs Aurikuloterapia w ujęciu ortopedycznym

  e-kurs, Aurikuloterapia, akupunktura ucha, kurs online

  Możesz znać nas z