fbpx
 • TCM w Polsce
 • Shao Fu Zhu Yu

  Shao Fu Zhu Yu – ziołowa receptura dla Krwi

  Artykuł opracowany przez:
  MycoMedica
  Autor:

  Mieszanki ziołowe stosowane w medycynie chińskiej były przez stulecia dopracowywane do perfekcji, aby spełniły swoje zadania. Dzięki temu, że stosowane także współcześnie, ziołowe receptury medycyny chińskiej były testowane przez wieki, możemy być pewni, że jeśli zostaną odpowiednio zastosowane, będą skuteczne.

  Mieszanki ziołowe można przygotowywać jako zioła herbaciane, tabletki lub ekstrakty i koncentraty. Chociaż wiele wieków stosowania ich w medycynie chińskiej potwierdza ich skuteczność, obecnie prowadzi się liczne badania, aby potwierdzić tą skuteczność także przy pomocy metodologii medycyny zachodniej i zachodniej nauki. Z pomocą przychodzą tu eksperymenty naukowe, których wyników nie można łatwo obalić.

  Jedne z prowadzonych badań dotyczyło weryfikacji efektów mieszanki nazywanej Shao Fu Zhu Yu, której nazwę można przetłumaczyć jako „Zimna Ziemia”. Ta mieszanka jest stosowana w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej w celu aktywacji krążenia Krwi (Xue). Jest szeroko stosowana między innymi w leczeniu zaburzeń miesiączkowania. Istnieją jednak także inne zastosowania tej ziołowej receptury.

  Efekty przeciwbólowe Shao Fu Zhu Yu

  Wielu stanom patologicznym, takim jak urazy, infekcje, nowotwory czy zaburzenia nerwów, towarzyszy ból. W przypadkach szczególnie ostrego bólu, często rozwiązaniem jest stosowanie farmaceutycznych leków przeciwbólowych. Jednakże autorzy poniższego badania postanowili sprawdzić, czy ból można złagodzić także w inny, naturalny sposób.

  W tkacie eksperymentu badana była percepcja bólu u myszy. Badanie dotyczyło bólu powstałego na skutek wywołanych skurczów brzucha lub narażenia na kontakt z gorącymi powierzchniami. Takim bodźcom bólowym często towarzyszy aktywacja układu immunologicznego, a także aktywacja komórek układu odpornościowego, takich jak na przykład makrofagi. Makrofagi w przypadku infekcji wytwarzają substancje, które zwiększają percepcję bólu. Dlatego też autorzy zbadali efekt Shao Fu Zhu Yu na makrofagach, który jak się okazało aktywował zmian w produkcji podtlenku azotu i prostaglandyny E2.

  W trakcie badania myszy podzielono na dwie grupy – jednej z nich podawano ziołową mieszankę, a drugiej nie. Zaobserwowano, że u myszy, które nie otrzymywały ziół, postrzeganie bólu było bardziej intensywne. Na silną rekcję bólową wskazywały zmiany w zachowaniu, dezorientację, niepokój, skurcze ciała itp. Myszy, które otrzymywały mieszankę ziołową, lepiej znosiły ból, a te reakcje były u nich rzadsze lub mniej intensywne. Świadczy to o tym, że ból był przytłumiony, nie tak mocno odczuwany. Ponadto Shao Fu Zhu Yu zmniejszyło aktywność już aktywowanych makrofagów. Zredukowane zostało wytwarzanie przez nie substancji, zwiększających percepcję bólu towarzyszącego stanom zapalny. Nastąpiła redukcja syntezy zarówno prostaglandyny E2, jak i podtlenku azotu.

  Wyniki potwierdziły zatem hipotezę autorów, że Shao Fu Zhu Yu w postaci 40% wodnego koncentratu ma również działanie przeciwbólowe, obniżające percepcję bólu. Jest prawdopodobne, że także inne formy mieszanki ziołowej niż wodny koncentrat, będą działać w ten sam sposób.

  Efekt antyzakrzepowy Shao Fu Zhu Yu

  Chińskie mieszanki ziołowe są doskonale zestrojone i mają wiele efektów. Nad Shao Fu Zhu Yu prowadzono także inne badania, mające na celu w naukowy sposób potwierdzić jego skuteczność dowiedzioną wcześniej wieloma wiekami stosowania tej receptury przez Tradycyjną Medycynę Chińską. Niestety wiele badań skupia się tylko na jednym, odizolowany efekcie, w bardzo zawężony sposób badając skuteczność ziół. Należy zatem mieć na uwadze, że brak badań potwierdzających działanie mieszaniny nie oznacza, że ​​nie przynosi ona efektu, a jedynie to, że nie przeprowadzono do tej pory kompleksowych badań tej receptury, skupiając się jedynie na wybranych aspektach jej działania.

  W kolejnym badaniu autorzy skupili się z koeli na wykorzystaniu Shao Fu Zhu Yu jako „lekarstwa” stosowanego w celu ograniczenia tworzenia się skrzeplin w przypadku osób cierpiących z powodu zakrzepicy i niedokrwienia ogniskowego. W chorobach tych występuje zwiększone powstawanie zakrzepów. Może to prowadzić do zatykania naczyń krwionośnych w miejscu pojawiania się skrzepliny. Są one szczególnie niebezpieczne ponieważ kiedy skrzeplina oderwie się i zostanie przetransportowana przez krwiobieg, np. do płuc może wówczas wystąpić zator, którego skutkiem może być nawet nagła śmierć.

  Pacjenci przyjęci do szpitala z ostrym udarem niedokrwiennym są kandydatami do leczenia rekombinowanego tkankowego aktywatora plazminogenu, który aktywuje plazminogen do plazminy, która z kolei rozszczepia fibrynę skrzepu i jego włókna wzmacniające. Jednak zmniejszona krzepliwość krwi może być równocześnie negatywnym skutkiem. Pojawia się zatem potrzeba, aby znaleźć inną opcję terapeutyczną dla pacjentów potrzebujących jak najszybszego rozpuszczenia skrzepów krwi w mózgu.

  Autorzy badania sprawdzili czy w tym celu można również użyć ziołowej mieszaniny Shao Fu Zhu Yu zarówno bez, jak i w połączeniu z rekombinowanym tkankowym aktywatorem plazminogenu (rt-PA). Eksperyment przeprowadzono na zwierzętach zgodnie z zasadami etycznymi. Prób takich nie można przeprowadzić u ludzi, dopóki nie zostanie potwierdzona skuteczność środka w modelu zwierzęcym.

  Zwierzęta biorące udział w badaniu miały zakrzepicę w udarze niedokrwiennym mózgu (skrzepy krwi w mózgu). Podzielono je na trzy grupy, z których pierwszej podawano mieszankę ziołową Shao Fu Zhu Yu w połączeniu z rt-PA, drugiej podawano wyłącznie Shao Fu Zhu Yu bez rt-PA, trzecia natomiast grupa nie otrzymywała żadnych aktywnych składników. Okazało się, że u myszy, którym podawano mieszankę Shao Fu Zhu Yu w połączeniu z rt-PA lub samodzielnie, zmniejsza się ilość uszkodzonych tkanek, niż w przypadku myszy, którym podawano placebo. Okazało się ponadto, że Shao Fu Zhu Yu poprawia efekty rt-PA zmniejszając stopień uszkodzenia mózgu z powodu zablokowania dopływu krwi z naczyń krwionośnych.

  W miejscu uszkodzenia tkanek rozwija się zapalenie, które może powodować dalsze starty w tkankach. Jest to spowodowane przez wzrost cytokin prozapalnych, na przykład TNF-alfa, a także zwiększenie liczby komórek, które padły ofiarą apoptozy, co mam miejsce w przypadku aktywacji kaspazy-3.

  Gdy podawane jest rt-PA redukowane jest TNF alfa i inne substancje zmniejszające stany zapalne, lecz nie zmniejsza się aktywność kaspazy-3 i indukowanego niedotlenieniem czynnika 1 alfa, którego stężenie wzrasta w miarę utraty tlenu w tkance. Jednakże przy zastosowaniu mieszaniny ziołowej nastąpił spadek aktywności kaspazy-3 i czynnika indukowanego niedotlenieniem 1 alfa.

  Badania były więc w stanie wykazać, że sama mieszanka ziołowe nieznacznie zmniejsza obszar uszkodzenia mózgu po zniknięciu zakrzepów naczyń, a także zwiększa skuteczność rt-PA, zwiększa rozpuszczanie skrzeplin, a ponadto chroni przed rozwojem stanów zapalnych i apoptozy, a zatem ma działanie neuroprotekcyjne.

  Bibliografia

  1. Ma H, Su S, Duan J, Tang Y, Zhou J, Guo J, Zhan Z; Evaluation of the analgesic activities of the crude aqueous extract and fractions of Shao Fu Zhu Yu decoction; Pharm Biol; 2011 Feb;49(2); s. 137-45.
  2. Lee, Jie-Jen & Hsu, Wen-Hsien & Yen, Ting-Lin & Chang, Nen-Chung & Luo, Yue-Jyun & Hsiao, George & Sheu, Joen-Rong; Traditional Chinese medicine, Xue-Fu-Zhu-Yu decoction, potentiates tissue plasminogen activator against thromboembolic stroke in rats; Journal of ethnopharmacology; 2011;  824-30. 10.1016/j.jep.2011.01.033; s. 134.

   

  Autorzy

  Milan Schirlo Milan Schirlo od 20 lat interesuje się grzybami leczniczymi i Tradycyjną Medycyną Chińską. Jest terapeutą medycyny chińskiej, specjalistą od leczniczego zastosowania grzybów chińskich i założycielem MycoMedica.

  Najciekawszy newsletter o Medycynie Chińskiej!

  • Dołącz do grona naszych czytelników.
  • Śledź nasze artykuły, filmy i polecane akcesoria TCM.

  Chaga Suplement diety - Wątroba, Śledziona, Żołądek

  grzyby chińskie, suplementy diety, grzyby lecznicze, chaga

  Leczę ziołami chińskimi Tom I

  książka, ziołolecznictwo, leczenie ziołami, zioła chińskie

  Leczę ziołami chińskimi Tom II

  książka, ziołolecznictwo, leczenie ziołami, zioła, zioła chińskie

  Leczę ziołami chińskimi Tom III

  książka, ziołolecznictwo, leczenie ziołami, zioła, zioła chińskie

  Enoki Suplement diety

  grzyby chińskie, suplementy diety, grzyby lecznicze, Enoki

  Możesz znać nas z